Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Закон вартості

  Мікроекономіка

 • Предмет мікроекономіки, проблема економічного вибору
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Лекції з Економічної теорії
 • Безробіття
 • Закон вартості і його функції

  Розвиток товарного виробництва і перетворення його в сучасне ринкове господарство здійснювалися на основі дії закону вартості.

  Сутність закону вартості полягає в тому, що всі товари обмінюються по вартості на основі витрат суспільно необхідної праці. Це не тільки закон товарного обігу, але і закон виробництва. Механізм дії закону вартості заснований на різниці між індивідуальною і суспільною вартостями товару. Ціни товарів тяжіють до їх вартостям і коливаються навколо них так, що чим повніше розвивається товарне виробництво, тим більші середні ціни за тривалі періоди часу збігаються з вартостями.

  В простому товарному виробництві і в умовах розвиненого ринкового господарства закон вартості виконує такі функції:

  Регулює пропорції суспільного виробництва. Так як ціни на ринку залежать від попиту й пропозиції, то, якщо пропозиція не задовольняє попит, а ціни на даний товар зростають, це означає, що його виробники, продаючи товар за підвищеними цінами, отримують значно більші доходи. У гонитві за цими доходами інші виробники спрямовують свої капітали в дане виробництво, що веде до зміни пропорцій між окремими галузями і виробництвами. Коли ринок буде насичений товарами і ціни почнуть падати, відбудеться відтік капіталів в іншу галузь, більш прибуткову у даний період. І такий процес триває постійно.

  Збільшує диференціацію товаровиробників. Так як товари продаються за вартістю (тобто суспільно необхідним витратам), то ті виробники, у яких індивідуальна вартість вища за суспільну, не витримують конкуренції і розоряються. Ті, хто виробляє товари з витратами нижче громадських, збагачуються.

  Стимулює розвиток продуктивних сил. Виробник, запровадив яке-небудь нововведення, що дозволяє підвищити продуктивність праці, виробляє товари з індивідуальною вартістю, меншою, ніж суспільна, а продає їх суспільної вартості. Отже, він отримує додатковий прибуток. Це відбувається до тих пір, поки нововведення не отримає громадського поширення, не призведе до зниження суспільно необхідних витрат праці. Для того щоб знову отримати додатковий прибуток, потрібно вдосконалювати знаряддя праці, організацію виробництва тощо, тобто розвивати продуктивні сили.

  Таким чином, закон вартості через регулювання пропорцій виробництва, диференціацію товаровиробників і стимулювання розвитку продуктивних сил створює необхідні умови для переростання простого товарного виробництва в капіталістичне, для подальшого розвитку товарно-грошових відносин та ринкового господарства.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.