Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Закон Оукена

  Макроекономічна нестабільність

  Безробіття

 • Наслідки безробіття
 • Рівень безробіття

 • Форми безробіття
 • Закон Оукена

  Кейнсіанська теорія зайнятості

  Державна політика в сфері зайнятості населення

  Державне регулювання економіки

  Ринок праці

 • Ефект доходу та заміщення
 • Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Закон Оукена

  Співвідношення безробіття і темпів зростання економіки досліджував американський вчений Артур Оукен. Виявлена їм закономірність, яка отримала назву закону Оукена, характеризує потенційні втрати, пов'язані з циклічною безробіттям.

  Закон Оукена (закон природного рівня безробіття) — якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, відставання фактичного ВВП від потенційного становить 2-2,5%.

  В графічній формі зазначена закономірність представлена на рисунку 6.2.

  Рис. 6.2. Закон Оукена

  В умовах повної зайнятості обсяг виробництва дорівнює , а норма безробіття . Якщо зайнятість буде знижуватися, а зростати безробіття, то обсяг виробництва також зменшиться. Таким чином, графік відображає убуваючу залежність обсягу виробництва від норми безробіття.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.