Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Валовий внутрішній продукт

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Зміст
 • Валовий внутрішній продукт
 • Статті ВВП
 • Валовий внутрішній продукт

  Валовий внутрішній продукт - це сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни незалежно від того, знаходяться фактори виробництва у власності резидентів даної країни або є власністю іноземців.

  Валовий внутрішній продукт використовується для характеристики результатів виробництва, рівня економічного розвитку і темпів економічного зростання.

  Валовий внутрішній продукт вимірює ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни протягом року, тому це грошовий показник.

  Важливою умовою розрахунку ВВП є виключення подвійного рахунку. Виробництво будь-якого товару проходить кілька етапів: спочатку сировина перетворюється в проміжні товари і потім продається іншій фірмі для виробництва готової продукції. ВВП не враховує вартість товару в проміжних стадіях і враховує лише ринкову вартість кінцевого продукту. Робиться це тому що у вартість кінцевого продукту вже включені проміжні стадії та товари. Якщо враховувати вартість товару на проміжних стадіях то виникне повторний рахунок, завышающий реальні розміри ВВП.

  Для поліпшення розуміння доданої вартості вирішимо завдання

  Хімкомбінат продає підприємству побутового обслуговування пральний порошок на 500 тис. крб на рік, а приватна котельня надає електрика та гаряче водопостачання (річна вартість послуг 600 тис. крб на рік) Підприємство побутового обслуговування за рік надає місцевим жителям послуг на 2 млн. рублів. На скільки в результаті зростає ВВП?

  Відповідь: На 2 млн. рублі, т. к. проміжне споживання враховано у складі кінцевого продукту (послуги побутового обслуговування).

  Різниця між ВНП і ВВП полягає в наступному:
 • Валовий внутрішній продукт підраховується за територіальною ознакою. Він враховує вартість продукції незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни.
 • Валовий національний продукт — це вартість національної економіки незалежно від місцезнаходження національного підприємства.
 • Тобто, ВВП враховує всі товари і послуги, вироблені на території даної країни, а ВНП враховує всі товари і послуги, вироблені національними підприємствами незалежно від місця виробництва.

  ВВП = ВНП — (різниця між надходженнями факторних доходів з-за кордону та факторними доходами, отриманими зарубіжними інвесторами в даній країні).

  На основі ВНП або ВВП можна розрахувати ряд важливих макроекономічних показників, таких як чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід і дохід.

  Валовий внутрішній продукт — головний показник господарської діяльності, економічної активності в країні. Проте він не дає справжнього уявлення про якість життя населення і рівень добробуту. Для більш точної оцінки добробуту населення країни використовують такі показники, як чистий національний дохід і національний дохід.

  Статті ВВП За видатками За доходами Споживчі витрати, послуги
 • Плата студента за навчання на комерційному відділенні вузу
 • Споживчі витрати, товари тривалого користування
 • Покупка нового вітчизняного автомобіля "Калина" приватною особою
 • Експорт послуг, експорт
 • Плата іноземного студента за навчання в Росії
 • Державні закупівлі товарів і послуг
 • Бюджетні кошти, з яких фінансується платню викладача державного внз
 • Покупка нового вітчизняного автомобіля "Ока" для секретаріату мерії Москви.
 • Інвестиції, інвестиції в житло
 • Витрати сім'ї на покупку квартири в новобудові
 • Інвестиції, інвестиції у запаси
 • Вартість продукції, що накопичилися за рік на складі фірми
 • Інвестиції, інвестиції в основний капітал
 • Покупка нового вітчизняного автомобіля "Лада-Пріора" приватним підприємством автотраспортным
 • Витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства
 • Доходи Російської православної церкви
 • Експорт
 • Продаж російською нафтовою компанією сирої нафти іноземної нафтопереробного заводу, розташованого за кордоном.
 • Заробітна плата
 • Доходи адвоката, який працює за наймом у приватній конторі
 • Комісійні ріелтору за продаж квартири в будинку, побудованому 10 років тому
 • Частина заробітної плати
 • Прибутковий податок, сплачений найманим працівником зі своєї зарплати.
 • Дохід власників, тобто прибуток корпоративного сектора (валові змішані доходи)
 • Доходи адвоката, що працює у власній фірмі
 • Орендна плата
 • Гроші, отримані від здачі в найм квартири в будинку, побудованому 10 років тому
 • Умовно нараховується орендна плата
 • Плата за проживання у власному будинку, побудованому 10 років тому
 • Прибуток корпоративного сектора, дивіденди
 • Дивіденди, виплачені за підсумками року російським акціонерам приватного акціонерного товариства, що знаходиться у Москві.
 • Чистий дохід іноземних факторів
 • Дивіденди, виплачені за підсумками року іноземним акціонерам приватного акціонерного товариства, що знаходиться у Москві.
 • Непрямі податки
 • ПДВ, поступивщий в державний бюджет
 • Частина валового прибутку
 • Податок на прибуток, поступвший в державний бюджет
 • Не включаються такі статті:
 • Стипендія студента, що навчається на бюджетному відділенні вузу — трансферт.
 • Вартість проданих на вторинному ринку акцій — фінансова угода.
 • Витрати сім'ї на купівлю уживаної машини — не враховується у ВВП т. к. перепродаж, було раніше вже врахована у ВВП.
 • Відсоток за державними облігаціями, отриманий приватною особою — відсоток по державних цінних паперах.
 • Доходи тіньового бізнесу — не включаються, хоча ці доходи частково намагаються оцінити побічно.
 • 50 рублів, отримані онуком від бабусі на купівлю морозива — трансферт
 • Купівля імпортного автомобіля "БМВ" приватним автотранспортним підприємством — Витрати на кінцеве споживання домогосподарства і держави та інвестиційні витрати включають вартість як вітчизняної, так і імпортної продукції (зі знаком плюс), однак вартості цих імпортних товарів враховуються при розрахунку чистого експорту (зі знаком мінус), так що в кінцевому підсумку величина імпорту не впливаємо на ВВП.
 • Дивіденди, виплачені за підсумками року російським акціонерам американської корпорації, що знаходиться в Америці — не включається у ВВП, але включається у ВНП (ВНД у сучасній версії СНР).
 • Неоднозначні ситуації
 • Продаж російською нафтовою компанією сирої нафти російському нафтопереробного заводу. Якщо вартість цієї нафти, що відноситься до проміжного споживання, просто додати до ВВП, виникає повторний рахунок. Тому ця величина буде врахована далі, при включенні до ВВП вартості кінцевої продукції, виробленої з використанням цієї нафти, або її елементи увійдуть у ВВП при розрахунку на основі підсумовування доданих вартостей.
 • См.також
 • Національний дохід
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.