Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Валова прибуток економіки

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Валова прибуток економіки

  Валова прибуток економіки — це різниця між ВВП і витратами виробників, пов'язаними з оплатою заробітної плати найманим працівникам та чистих податків на виробництво та імпорт, що характеризує прибуток чи збиток, отримані резидентами від виробництва до обліку доходів від власності.

  Доходи від власності — це доходи, що отримуються або сплачуються інституційними одиницями у зв'язку з наданням в користування фінансових і нефінансових невиробничих матеріальних активів (землі, надр та інших природних активів).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.