Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Валова додана вартість

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Валова додана вартість

  Випуск товарів і послуг — це вартість всіх вироблених резидентом за певний період матеріальних благ і послуг.

  У міжнародній статистичній практиці випуск товарів і послуг не є оціночним показником економічної діяльності, оскільки на його величину впливає вартість спожитих у процесі виробництва товарів і послуг.

  Проміжне споживання — це вартість спожитих у процесі виробництва товарів і послуг, за винятком споживання основного капіталу.

  Валова додана вартість — являє собою різницю між вартістю вироблених товарів і послуг (випуском) та вартістю товарів і послуг, повністю спожитих у процесі виробництва (проміжне споживання).

  Як ми бачимо — валова додана вартість включає споживання основного капіталу, але показник доданої вартості призначений для виміру вартості, створеної в процесі виробництва. Тому вводять поняття чистої доданої вартості.

  Чиста додана вартість — це різниця між валовою доданою вартістю та вартістю споживання основного капіталу.

  Якщо ж валової доданої вартості відняти витрати пов'язані з оплатою праці найманих працівників та чистих податків на виробництво та імпорт, утворюється валовий прибуток інституційної одиниці, галузі, сектора економіки.

  Чистий прибуток — це валовий прибуток за вирахуванням споживання основного капіталу (амортизація).

  См.також:
 • Валовий внутрішній продукт
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.