Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Відносна величина планового завдання та виконання плану

  Абсолютні і відносні величини

  Абсолютні і відносні величини

  Відносна величина динаміки

  Відносна величина планового завдання та виконання плану

  Відносна величина інтенсивності

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Зміст
 • Відносна величина планового завдання
 • Відносна величина виконання плану
 • Відносна величина планового завдання

  Відносна величина планового завдання (показник планового завдання являє собою відношення планового рівня показника до його рівня, досягнутого в попередньому періоді (або у періоді, що розглядається як базисний).

  Відносна величина планового завдання характеризує перспективу розвитку явища
  ОВПЗ = плановий рівень на майбутній (наступний) період / фактичний рівень поточного (попереднього) періоду

  Приклад: у 2007 році чисельність персоналу склала 120 чол. у 2008 році планувалося скорочення виробництва і доведення чисельності до 100 чол.
  Рішення
  :
  ОВПЗ=( 100/120 ) *100% = 83,3% — 100% = -16,7%.
  Підприємство планувало скорочення чисельності персоналу на 16,7%.

  Відносна величина виконання плану

  Відносна величина виконання плану (показник виконання плану) характеризує ступінь реалізації плану.
  ОВВП = фактичний рівень поточного періоду / план поточного періоду

  Приклад: у 2007 році чисельність персоналу склала 120 чол. у 2008 році планувалося скорочення виробництва і доведення чисельності до 100 чол. Але чисельність працівників за рік збільшилася за рік до 130 чол.
  Рішення
  :
  ОВВП= ( 130 / 100 )*100% = 130% — 100% = 30%.
  Фактична чисельність працівників перевищила запланований рівень на 30%.

  Між і Відносною величиною планового завдання і відносною величиною виконання плану існує взаємозв'язок виражена у формулі: ОВВП = ОВС / ОВПЗ

  Приклад: підприємство планувало знизити собівартість на 6%. Фактичне зниження в порівнянні з минулим роком склало 4%. Як був виконаний план по зниженню собівартості?
  Рішення:
  ОВС= (96 / 100) * 100% = 96% — 100% = — 4%
  ОВПЗ= (94 / 100)*100% = 94% — 100% = — 6%
  ОВВП= 96% / 94% = 102,1% — 100% = -2,1% план по зниженню собівартості не виконаний оскільки фактичний рівень перевищив запланований на 2,1%.

  Приклад: страхова компанія в 1997 році уклала договорів на суму 500 тис. руб. У 1998 р. вона має намір укласти договори на суму 510 тис. руб. Відносна величина планового завдання дорівнюватиме 102% (510 / 500).

  Припустимо, вплив різних чинників призвело до того, що фактично страхування компанія уклала дороговоров в 1998 р. на суму 400 тис. руб. В цьому випадку відносна величина виконання плата буде дорівнювати 78,4% (400/510).

  Відносні величини динаміки, планового завдання та веполнения плна пов'язані наступним співвідношенням:

  ОВП / ОВРП = ОВС

  У нашому прикладі: 1,02*0,784=0,8

  См.також
 • Абсолютні і відносні величини
 • Відносна величина динаміки
 • Відносна величина (показник) динаміки. Ланцюгові і базисні величини динаміки.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.