Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Відносна величина інтенсивності

  Абсолютні і відносні величини

  Абсолютні і відносні величини

  Відносна величина динаміки

  Відносна величина планового завдання та виконання плану

  Відносна величина інтенсивності

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Відносна величина інтенсивності

  Відносна величина інтенсивності (показник інтенсивності, ефективності) — характеризує ступінь поширення одного явища в середовищі іншого явища.

  Відносна величина інтенсивності виражається у відсотках, проміле або може бути іменованої величиною. Схема розрахунку диктується суттю економічного показника. Прикладами даної величину є: вихід сільськогосподарської продукції в розрахунку на 1000 га пашки, величина роздрібного товарообігу в розрахунку на 1 кв. метр торговельної площі, та ін. Такі показники відображають обсяг кількісного показника діяльності організації по відношенню до величини наявних у розпорядженні організації пасивних основних фондів.

  Так, наприклад, можна розрахувати відношення отриманого корисного ефекту до обсягу ресурсів, використаних для отримання цього ефекту або до розміру витрат, понесених організацією для отримання цього ефекту. В якості прикладів подобрых величин можна привести величину прибутку, отриману в розрахунку на 1 гривню основних фондів (інакше — фондорентабельность), величину прибутку, отриману в розрахунку на 1 карбованець витрат (інакше — рентабельність продукції), і ін

  Розглянемо розрахунок відносної величини інтенсивності на прикладі.

  Приклад: населення Росії на 01.01.2008 р. 142 млн. чол., площа Росії 17075 тис. кв. км. Розрахуємо щільність населення в Росії на 01.01.2008 р. для цього 142 млн. чол / 17075 тис. кв. км = 8,4 осіб на 1 кв. км

  Дуже важливо визначити базу порівняння — середовище, в якій це явище поширене. Відносними величинами інтенсивності є демографічні коефіцієнти народжуваності, смертності та ін.

  Відносні величини рівня економічного розвитку

  Різновидом відносних величин інтенсивності є відносні величини рівня економічного розвитку.

  ОВУЭР — характеризують розміри виробництва в розрахунку на душу населення. Вони відіграють важливу роль в оцінці розвитку економіки країни. Для їх обчислення необхідно річний обсяг виробництва продукції розділити на середньорічну чисельність населення за той же рік.

  Приклад: ВВП в 2007 році склав 21598 млрд. руб. Чисельність населення в 2007 році склала 143 млн. чол.
  Рішення: Валовий внутрішній продукт на душу населення склав 150876 рублів.

  См.також
 • Абсолютні і відносні величини
 • Макроекономічні показники
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.