Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Відносна величина динаміки

  Абсолютні і відносні величини

  Абсолютні і відносні величини

  Відносна величина динаміки

  Відносна величина планового завдання та виконання плану

  Відносна величина інтенсивності

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Відносна величина динаміки

  Відносна величина (показник) динаміки — являє собою відношення рівня досліджуваного явища або процесу за даний період до рівня цього ж процесу або явища в минулому.

  Показник динаміки = Рівень поточного періоду / рівень попереднього періоду

  Відносна величина динаміки характеризує інтенсивність, структуру, динаміку економічних явищ, показує у скільки разів поточний рівень перевищує попередній (базисний). Величина динаміки називається коефіцієнтом зростання, якщо виражена кратним відношенням, або темпом зростання, якщо виражена у відсотках. Відносна величина динаміки характеризує швидкість розвитку явища або темпи зміни явища у часі.

  Темп зростання — це величина динаміки виражена у відсотках.

  Темп приросту — це величина приросту відносної величини динаміки у відсотках.

  Приклад: у 2007 році чисельність персоналу склала 120 чол. у 2008 році 130 чол.
  Рішення:
  ОВС= (130 / 120) * 100% = 108,3% — 100% = 8,3%.
  Чисельність працівників у 2008 році збільшилася на 8,3% порівняно з минулим роком.

  Ланцюгові і Базисні показники динаміки Розрізняють відносні величини з постійною і змінною базою порівняння:
 • Якщо порівняння здійснюється за одним і тим же рівнем, прийнятим за базу, то відносні величини динаміки з постійною базою (базисні).
 • Якщо порівняння проводиться з попереднім рівнем, то отримують відносні величини динаміки із змінною базою (ланцюгові).
 • Базисні — характеризують явище за весь досліджуваний період часу в цілому. Початковий рівень приймається за базу, а всі інші періоди порівнюються з базою.

  Ланцюгові — характеризують розвиток явища всередині досліджуваного періоду часу. Кожен наступний період порівнюється з попереднім.

  Приклад

  Є дані про чисельність безробітних в РФ:

  Рік Чисельність безробітних
  млн. чол В % до 2004 року
  (з постійною базою порівняння) У % до попереднього року
  (зі змінною базою порівняння) 2004 8,9 100 100 2005 7,0 78,6 78,6 2006 5,1 57,3 72,9 2007 6,3 70,8 123,5 2008 5,6 62,9 88,9

  Рішення:

  Для обчислення відносних величин з постійною базою порівняння за базу приймемо рівень 2004 року:
  (7,0/8,9) * 100% = 78,6
  (5,1/8,9) * 100% = 57,3
  (6,3/8,9) * 100% = 70,8
  (5,6/8,9) * 100% = 62,9

  Відносні величини з перемінною базою порівняння:
  (7,0/8,9) * 100% = 78,6
  (5,1/7,0) * 100% = 72,9
  (6,3/5,1) * 100% = 123,5
  (5,6/6,3) * 100% = 88,9

  Взаємозв'язок між базисними і ланцюговими показниками динаміки
 • Твір всіх відносних величин з перемінною базою порівняння дорівнює відносній величині з постійною базою порівняння за досліджуваний період: 0,786*0,729*1,235*0,889 = 0,629
 • Ставлення подальшої величини динаміки з постійною базою до попереднім показником динаміки з постійною базою одно відповідної величини динаміки із змінною базою порівняння: 0,708/0,573 = 1,235
 • См.також
 • Абсолютні і відносні величини
 • Відносна величина планового завдання
 • Відносна величина виконання плану
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.