Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Трудовий потенціал населення

  Статистика ринку праці

  Економічно активне населення

  Статистика і аналіз трудових ресурсів

 • Характеристика трудових ресурсів
 • Трудовий потенціал населення

  Зайняті і безробітні

  Рух робочої сили

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Поняття трудового потенціалу

  Перед вивченням економічної демографії, для кращого її розуміння, необхідно ввести і розглянути таке поняття, як трудовий потенціал населення.

  Поняття "трудовий потенціал" у вітчизняній науковій літературі увійшло до вжитку відносно недавно — у 80-х рр.

  Трудовий потенціал — це розвинута в даному суспільстві сукупність демографічних, соціальних та духовних характеристик і якостей трудоактивного населення, які втілені або можуть бути втілені в рамках і за допомогою існуючої в суспільстві системи відносин щодо участі в процесі праці та суспільній діяльності.

  Трудовий потенціал є формою втілення людського фактора виробництва, економіки, тобто в трудовому потенціалі враховуються тільки зайняті.

  До складу трудового потенціалу населення входять три взаємопов'язані між собою підсистеми.

  Демографічна підсистема

  До її складу входять:

 • демографічне відтворення, що забезпечує безперервне поновлення поколінь людей як фізичних носіїв всіх соціальних якостей і відносин;
 • оцінка здоров'я різних категорій і вікових груп населення;
 • міграційні переміщення як один з джерел загальних меж чисельності вікових груп трудоактивного населення.
 • Ця підсистема становить основу кількісного елемента трудового потенціалу. Швидкість і напрямок обороту кількісного елемента наступні. В умовах розширеного відтворення населення з покоління в покоління відбувається безперервне збільшення і омолодження трудового потенціалу населення, а при простому або звуженому — кількісне його зменшення та старіння.

  Соціально-економічна підсистема

  Соціально-економічна підсистема, або якісний елемент трудового потенціалу населення. Центральне місце в ній займає проблема трудової активності населення, обуславливаемая формами господарювання, зайнятості, мотивацію економічної поведінки, системою матеріального стимулювання. Наприклад, загальна зайнятість у недавньому минулому на практиці не стимулювало трудову активність і була гальмом на шляху підвищення ефективності праці. Ринкова ж економіка повинна створити ефективну систему соціальних гарантій і підтримки населення для відшкодування витрат при втраті чи зміні місця роботи та перекваліфікації.

  Соціально-психологічна підсистема

  Соціально-психологічна підсистема передбачає вирішення проблем, що виникають при формуванні особистості як суб'єкта трудової діяльності. Ця підсистема необхідна для формування потенціалу працездатності, який створюється у міру становлення особистості, її виховання, навчання, професійної підготовки.

  Поняття трудового потенціалу населення потрібно відрізняти від поняття трудового потенціалу покоління — приватного випадку трудового потенціалу населення.

  Трудовий потенціал покоління - це зведена економіко-демографічна характеристика трудової активності населення.

  Даний показник являє собою середнє число людино - років майбутнього трудового життя, які даному поколінню доведеться прожити у складі економічно активного (або зайнятого) населення при певному рівні смертності та рівень трудової активності (або зайнятості).

  Необхідно розрізняти поняття робочої сили і трудового потенціалу населення. Відмінність полягає в тому, що поняття робочої сили застосовується лише для діючого виробництва, тоді як трудовий потенціал населення характеризує не тільки постійно використовуються, але і такі, приховані можливості населення.

  Виходячи з цього, трудовий потенціал населення коротко можна визначити як сукупність використовуваного праці працівників і невживаних запасів праці.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.