Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Трудомісткість робіт

  Статистика робочого часу

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середня чисельність працівників

  Показники використання робочого часу

  Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика продуктивності праці

  Чинники зростання продуктивності праці

 • Трудомісткість робіт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Зміст
 • Трудомісткість робіт
 • Трудомісткість продукції
 • Трудомісткість робіт

  На продуктивність праці впливає трудомісткість робіт.

  Трудомісткість робіт — це показник, що характеризує затрати живої праці, виражені у робочий час, витрачений на виробництво продукції (послуг). Трудомісткість вимірюється, як правило, в нормо-годинах (фактичних годинах роботи, витрачених на виробництво одиниці роботи). Показник є зворотним показником продуктивності праці і розраховується за формулою

  Т = Рв : Кп

 • Т — трудомісткість;
 • Рв — робочий час;
 • Кп — кількість виробленої продукції.
 • Трудомісткість продукції

  Трудомісткість продукції являє собою витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні по всій номенклатурі продукції і послуг.

  При значній номенклатурі продукції трудомісткість зазвичай визначається по виробах-представниках, до яких приводяться всі інші, і по виробах, які займають найбільшу питому вагу в сумарному випуску продукції.

  Переваги показника трудомісткості продукції перед показником виробітку:
 • по-перше, він встановлює пряму залежність між обсягом виробництва і трудовими витратами;
 • по-друге, застосування показника трудомісткості дозволяє пов'язати проблему виміру продуктивності праці з факторами і резервами її зростання;
 • по-третє, він дозволяє зіставляти витрати праці на однакові вироби в різних цехах і ділянках підприємства;
 • по-четверте, виключає вплив на показник продуктивності праці змін в обсязі поставок по організаційній структурі виробництва.
 • Виділяють трудомісткість, в залежності від складу витрат:
 • технологічну;
 • виробничу;
 • повну трудомісткість;
 • трудомісткість обслуговування виробництва;
 • трудомісткість управління виробництвом.
 • Технологічна трудомісткість продукції відображає всі витрати праці основних робітників-відрядників і почасовиків (t техн).

  Виробнича трудомісткість продукції — включає в себе всі затрати праці основних і допоміжних робітників, і розраховується за формулою:

  t пр. = t техн. + t обсл.,

 • t техн. — технологічна трудомісткість;
 • t обсл. — трудомісткість обслуговування виробництва.
 • У складі повної трудомісткості відображаються витрати праці всіх категорій промислово-виробничого персоналу підприємства. Повна трудомісткість визначається за формулою:

  t підлогу. = t техн. + t обсл. + t упр.,

 • t упр. — трудомісткість управління виробництвом.
 • Витрати праці допоміжних робітників відображає трудомісткість обслуговування виробництва (t обс ), а витрати праці службовців, обслуговуючого персоналу, охорони — трудомісткість управління виробництвом (t упр.).

  Під повною трудомісткістю одиниці продукції (t пол.) розуміється сума всіх витрат живої праці на виготовлення одиниці продукції, яка вимірюється у людино-годинах:

  t підлогу.од. = Кількість відпрацьованого часу, людино-годин / Обсяг виробленої продукції

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.