Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Трансферт

  Система національних рахунків

  Система національних рахунків

 • Трансферт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Трансферт

  Трансферт в системі національних рахунків являє собою операцію, коли одна інституційна одиниця надає товар, послугу або актив (фінансовий або нефінансовий) іншої одиниці, не отримуючи натомість від неї відшкодування у вигляді товару, послуги або активу.

  Види трансфертів

  Розрізняють поточні та капітальні трансферти.

  Поточні трансферти включають наступні основні види:

 • поточні податки на доходи;
 • багатство і т. п.;
 • відрахування на соціальне страхування;
 • соціальні допомоги;
 • добровільні внески та подарунки, не мають капітального характеру;
 • штрафи і т. д.
 • Капітальні трансферти являють собою безоплатну передачу права власності на активи (крім готівки і матеріальних оборотних фондів) або коштів для їх придбання від однієї інституційної одиниці до іншої. Капітальні трансферти зазвичай є одноразовими і значними за величиною операціями, пов'язаними з придбанням або вибуттям активів у учасників операції. Вони включають податки на капітал, інвестиційні субсидії, інші капітальні трансферти.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.