Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Товари промислового призначення

  Ринкова рівновага

  Ринкова рівновага

  Модель рівноваги Вальраса

  Рівновага по Маршаллу

  Павутиноподібна модель рівноваги

 • Виграш споживачів і виграш виробників
 • Ринок і ринковий механізм

  Переваги та недоліки ринкового механізму

  Ринки товарів і послуг

  Бар'єри входу і виходу

 • Товари промислового призначення
 • Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Товари промислового призначення та їх становище на ринку

  До товарів промислового призначення (машинобудування) належать:

 • матеріали, напівфабрикати, деталі;
 • сировина (для промисловості — кордна тканина для шин; для взуттєвого виробництва — шкіра);
 • стаціонарні споруди (транспортні підстанції, котельні, компресори);
 • основне технологічне і допоміжне обладнання;
 • ділові послуги (послуги промислового характеру — термообробка, гальванопокриття).
 • Ринок товарів промислового призначення це сукупність осіб і організацій, що закуповують товари і послуги, які використовуються надалі для виробництва інших товарів і послуг, які здаються в оренду (поставляються споживачам).

  Ринок товарів промислового призначення (ТПН) значно відрізняється від ринку товарів широкого вжитку:

 • на даному ринку менше покупців;
 • нечисленні покупці великі;
 • покупці сконцентровані географічно;
 • попит на товари промислового призначення вторинний і визначається попитом на товари широкого вжитку;
 • попит на товари промислового призначення не еластичний;
 • попит на товари промислового призначення (ТПН) різко коливається;
 • покупці ТПН — професіонали;
 • для ринку ТПН характерні комплексні закупівлі і комплексні продажі.
 • Аналіз стану ринку промислової продукції в Росії показує, що він містить риси епохи 1930-х рр. Заходу, і, насамперед, США.

  Основні риси цієї епохи наступні:
 • Чітке розмежування галузей з потенційними перспективами зростання. Тільки невелика група підприємств намагається вийти з меж галузі (диверсифікація), навіть підприємства ВПК (військово-промислового комплексу), втративши державних замовлень, не поспішають (часто із-за фінансових труднощів) відійти від сформованої спеціалізації.
 • На внутрішньому ринку виграє виробник продукції, ціна якої нижча, ніж ціна конкурентів. При цьому необхідно зазначити, відсутність внутрішньовидових відмінностей продукції.
 • Останні роки, незважаючи на проголошення ринкових реформ, увагу на промислових підприємствах приділяється більше виробництву, а не ринку.

  У зазначений період в результаті різкого спаду виробництва в країні знизилася зайнятість працездатного населення, тому в перехідній економіці можуть діяти специфічні економічні закони.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.