Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Структурні середні величини

  Середні величини

  Середні величини

  Середня арифметична

  Середня гармонійна

  Середня геометрична

  Середня квадратична

  Структурні середні величини

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Показники варіації
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Структурні середні величини

  Крім степеневих середніх у статистиці для відносної характеристики величини варьирующего ознаки та внутрішньої будови рядів розподілу користуються структурними середніми, які представлені ,в основному, модою та медіаною.

  Мода — це найбільш часто зустрічається варіант ряду. Мода застосовується, наприклад, при визначенні розміру одягу, взуття, що користується найбільшим попитом у покупців. Модою для дискретного ряду є варіанти, що володіє найбільшою частотою. При обчисленні моди для інтервального варіаційного ряду необхідно спочатку визначити модальний інтервал (по максимальній частоті), а потім — значення модальної величини ознаки за формулою:

  де:

 • — значення моди
 • — нижня межа модального інтервалу
 • — величина інтервалу
 • — частота модального інтервалу
 • — частота інтервалу, що передує модальному
 • — частота інтервалу, наступного за модальним
 • Медіана — це значення ознаки, яке лежить в основі ранжированого ряду і ділить цей ряд на дві рівні за чисельністю частини.

  Для визначення медіани в дискретному ряду при наявності частот спочатку обчислюють полусумму частот , а потім визначають, яке значення варіанти припадає на неї. (Якщо відсортований ряд містить непарне число ознак, то номер медіани обчислюють за формулою:

  Ме = (n(кількість ознак у сукупності) + 1)/2,

  у випадку парного числа ознак медіана дорівнює середній з двох ознак перебувають у середині ряду).

  При обчисленні медіани для інтервального варіаційного ряду спочатку визначають медіанний інтервал, в межах якого знаходиться медіана, а потім — значення медіани за формулою:

  де:

 • — шукана медіана
 • — нижня межа інтервалу, який містить медіану
 • — величина інтервалу
 • — сума частот або число членів ряду
 • - сума накопичених частот інтервалу, що передують медіанному
 • — частота медіанного інтервалу
 • Приклад. Знайти моду і медіану.

  Вікові групи Кількість студентів Сума накопичених частот ?S До 20 років 346 346 20 — 25 872 1218 25 — 30 1054 2272 30 — 35 781 3053 35 — 40 212 3265 40 — 45 121 3386 45 років і більше 76 3462 Разом 3462

  Рішення:
  В даному прикладі модальний інтервал знаходиться в межах вікової групи 25-30 років, так як на цей період припадає найбільша частота (1054).

  Розрахуємо величину моди:

  Це означає, що модальний вік студентів дорівнює 27 років.

  Обчислимо медіану. Медіанний інтервал знаходиться у віковій групі 25-30 років, так як в межах цього інтервалу розташована варіанта, яка ділить сукупність на дві рівні частини (?fi/2 = 3462/2 = 1731). Далі підставляємо у формулу необхідні числові дані і отримуємо значення медіани:

  Це означає, що одна половина студентів має вік до 27,4 року, а інша понад 27,4 року.

  Крім моди і медіани можуть бути використані такі показники, як квартилі, ділять ранжируваний ряд на 4 рівні частини, децили -10 частин і перцентилі — на 100 частин.

  См.також
 • Середні величини
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.