Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Штрих-код

  Основи товарознавства

 • Предмет, цілі і завдання товарознавства
 • Класифікація товарів
 • Асортимент товару і його характеристики
 • Формування асортименту товарів на торговельному підприємстві
 • Поняття і показники якості товарів
 • Оцінка якості товару і контроль якості
 • Інформація про товар. Засоби товарної інформації
 • Маркування товару як засіб товарної інформації
 • Товарний знак
 • Знаки відповідності та якості
 • Штрих-код
 • Лекції з Товарознавства
 • Класифікація товарів
 • Поняття і показники якості товарів
 • Асортимент товару
 • Інформація про товар
 • Оцінка якості товару
 • Предмет, цілі і завдання товарознавства
 • Номенклатура споживчих властивостей
 • Товарознавчо експертиза
 • Зміст
 • Штриховий код
 • Перевірка штрих-коду
 • Зчитування штрих-коду
 • Штриховий код

  Штрих-код — зображення, що наноситься з метою автоматизації обліку інформації про товари, що дозволяє їх ідентифікувати, а також зменшити час на обробку даних. Його ставлять на транспортну і споживчу упаковку.

  В нашій країні найпоширенішими штриховими кодами є JEAN-13 з 13 цифр та EAN-8 з 8 цифр.

  Код EAN-13 представлений на рис. 11.25.

  Код країни місцезнаходження банку даних про штрихкод вказується двома або трьома цифрами. Коди деяких країн представлені в табл. 11.1.

  Рис. 11.25. Розшифрування штрих-коду EAN-13:
 • код країни місцезнаходження банку даних про штрих-код;
 • код виробника;
 • код товару;
 • контрольне число.
 • Принцип штрихового кодування

  Принцип штрихового кодування — кодування алфавітно-цифрових символів у вигляді чергування чорних і світлих смуг різної ширини (штрихів і пробілів), зчитування за допомогою скануючого пристрою, який розшифровує коди і передає інформацію на ЕОМ. ШК — одне з найбільш поширених засобів автоматичної ідентифікації. Розшифровка кодів здійснюється ще сканери. Коди Європейської асоціації товарної нумерації (EAN) складаються з 13 цифр (іноді — з 8 для малих розмірів упаковки).

  Перші 2 (3) цифри означають код країни-виробника (Великобританія — 50, Іспанія — 84, Німеччина — 400-440, Росія — 460-469, Китай — 690, Білорусь — 481).

  Наступні п'ять цифр (3-5 або 3-7) - код підприємства-виробника, присвоює централізовано національний орган країни конкретної організації-виробника.

  Наступні п'ять (6-7 або 8-12) - код товару, присвоюється організацією-виробником або продавцем самостійно у вигляді реєстраційного номера в межах свого підприємства. У цих цифрах виробник може закодувати необхідні для ідентифікації дані: найменування, сорт, артикул, колір, масу, розмір та ін.

  Остання цифра — контрольна, призначена для зчитування штрих-коду сканером за алгоритмом EAN. Контрольне число знаходять шляхом певної послідовності арифметичних дій.

  За одиницю ширини штриха приймається модуль — найвужчий штрих або пробіл шириною 0,33 мм Кожна цифра кодується сім'ю модулями, які згруповані у два штриха і два пробілу. Наприклад, цифра 4 представлена як 1011100. Ширина штрихів і пробілів — від одного до трьох модулів.

  Інформацію про код несуть також ширина штрихів, прогалин та їх поєднання. Номінальний розмір символу EAN-13 від першого до останнього штриха — 31,35 мм. Навколо коду має бути порожній простір, так що номінальна ширина становить 37,29 мм. на початку і В кінці ШК поміщені подовжені крайові штрихи, що вказують на початок і кінець сканування.

  Функції штрих-коду

  Штрих-код на відміну від багатьох інформаційних знаків виконує не тільки загальні функції інформаційного і ідентифікуючого характеру, але і ряд додаткових функцій:

 • автоматизована ідентифікація товарів з допомогою машинозчитуваних пристроїв;
 • автоматизований контроль і облік товарних запасів;
 • оперативне управління процесом товароруху: відвантаженням, транспортуванням і складуванням товарів;
 • підвищення швидкості й культури обслуговування покупців;
 • інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.
 • Перевірка штрих-коду

  Остання цифра — контрольне число, яке може бути пораховано, а правильність його нанесення перевірена за наступним алгоритмом:

  1. Присвоюють цифр в штриховому колі місця з 1-го ло 12-го, виключаючи контрольну цифру (рис. 11.26);

  Рис. 11.26. Привласнення місця з 1-го до 12-го в штрих-коді

  2. Складають цифри, що знаходяться на парних місцях, і одержану суму множать на 3. Наприклад: 6 + 7 + 0 + 5 + 0 + + 1 = 19; 19x3 = 57;

  3. Складають цифри, що знаходяться на непарних місцях. Наприклад: 4+0+0+9+2+0= 15;

  4. Складають результати, отримані у п. 2 та п. 3, та отримують двох - або тризначне число. Наприклад: 15 +97 =112;

  5. Залишають у отриманої підсумкової суми лише число, яке знаходиться на останньому місці. Наприклад: 2;

  6. Віднімають 10 отримане число. Отримана різниця і є контрольне число, яке повинно співпадати з тим, що зазначено у штриховому коді. Наприклад: 10 — 2 = 8.

  Код EAN-8 представлений на рис. 11.27.

  Рис. 11.27. Розшифрування штрих-коду EAN-8:
 • код країни;
 • код виробника;
 • контрольне число.
 • Коди країн місцезнаходження баз даних про штрихкод

  Штрих-код

  Країна

  Штрих-код

  Країна

  Штрих-код

  Країна

  00-09

  США і Канада

  54

  Бельгія і Люксембург

  779

  Аргентина

  30-37

  Франція

  560

  Португалія

  780

  Чилі

  380

  Болгарія

  569

  Ісландія

  786

  Еквадор

  383

  Словенія

  57

  Данія

  789

  Бразилія

  385

  Хорватія

  590

  Польща

  80-83

  Італія

  400-440

  Німеччина

  599

  Угорщина

  84

  Іспанія

  460-469

  Росія та СНД

  600-601

  ПАР

  850

  Куба

  471

  Тайвань

  611

  Марокко

  858

  Словаччина

  474

  Естонія

  613

  Алжир

  859

  Чехія

  475

  Латвія

  619

  Туніс

  860

  Югославія

  477

  Литва

  94

  Нова Зеландія

  869

  Туреччина

  482

  Україна

  64

  Фінляндія

  87

  Нідерланди

  484

  Молдова

  690

  КНР

  880

  Південна Корея

  489

  Гонконг

  70

  Норвегія

  885

  Таїланд

  45 і 49

  Японія

  729

  Ізраїль

  888

  Сінгапур

  50

  Великобританія

  73

  Швеція

  890

  Індія

  520

  Греиия

  750

  Мексика

  893

  В'єтнам

  529

  Кіпр

  759

  Венесуела

  90-91

  Австрія

  535

  Мальта

  76

  Швейцарія

  93

  Австралія

  539

  Ірландія

  770

  Колумбія

  955

  Малайзія

  Зчитування штрих-коду

  Для зчитування штрих-коду застосовують:

 • стаціонарні та портативні лазерні сканери, що дозволяють прочитувати штрих-код на різних відстанях від товару — від 60 см до 5-6 м;
 • касові сканери, оснащені системами зчитування ШК: оптичні контактні зчитувачі у вигляді ручок, олівців, лазерних пістолетів і т. д.
 • Найбільш простими і доступними пристроями для зчитування штрих-коду є зчитувальні олівці, але їх можна використовувати тоді, коли оператор може провести олівцем по етикетці. У невеликих магазинах їх можна застосовувати, а на великих складах або в супермаркетах це недоцільно.

  Касовий сканер D-500 призначений для застосування в касових апаратах супермаркетів. Швидке зчитування коду на відстані при довільній орієнтації етикетки досягається многолучевым скануванням, що забезпечує високу продуктивність обслуговування покупців. Вбудований декодер налаштовується на всі відомі системи кодування товарів. З-за високої вартості застосування цього пристрою економічно доцільно тільки у великих магазинах з великим потоком покупців і товарообігом.

  Скануючий пристрій передає інформацію про реалізації конкретного товару на ЕОМ, де зберігається інформація про запаси його в торговельному залі і на складі. Якщо запас менше допустимих нормативів, то через засоби електронного зв'язку передається сигнал про необхідність поповнення товару на складі. Сканери, встановлені на складі, здійснюють автоматизовану ідентифікацію необхідного товару, і з допомогою спеціальних пристроїв товар транспортується в торговий зал.

  Штрих-код дозволяє розпізнавати інформаційну фальсифікацію, зазвичай супроводжує інші види підробок.

  Штрих-код наноситься на транспортну або споживацьку упаковку багатьох імпортних і вітчизняних товарів друкарським способом або з допомогою етикетки чи ярлика, які приклеюються. Штриховий код повинен наноситися на задню стінку упаковки в правому нижньому кутку на відстані не менше 20 мм від країв. Допускається нанесення на бічну стінку упаковки, на етикетку в правому нижньому куті. На м'яких упаковках вибирають місце, де штрихи будуть паралельні дну упаковки. Штрих-код не повинен размешаться там, де вже є інші елементи маркування (текст, малюнки, перфорація).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.