Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Середня квадратична

  Середні величини

  Середні величини

  Середня арифметична

  Середня гармонійна

  Середня геометрична

  Середня квадратична

  Структурні середні величини

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Показники варіації
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Середня квадратична

  Середні діаметри коліс, труб, середні сторони квадратів визначаються за допомогою середньої квадратичної.

  Середньоквадратичне величини використовуються для розрахунку деяких показників, наприклад, коефіцієнт варіації, що характеризує ритмічність випуску продукції. Тут визначають середньоквадратичне відхилення від планового випуску продукції за певний період за формулою:

  Ці величини точно характеризують зміни економічних показників у порівнянні з базисною величиною, взяте в його усередненою величиною.

  Квадратична проста

  Середня квадратична проста обчислюється за формулою:

  Квадратична виважена

  Середня квадратична зважена дорівнює:

  У статистиці можуть застосовуватися також статечні середні 3-го і більш високих порядків.

  См.також
 • Середні величини
 • Середня арифметична
 • Середня гармонійна
 • Середня геометрична
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.