Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Середня геометрична

  Середні величини

  Середні величини

  Середня арифметична

  Середня гармонійна

  Середня геометрична

  Середня квадратична

  Структурні середні величини

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Показники варіації
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Середня геометрична

  Середньогеометрична величина дає можливість зберігати в незмінному вигляді не суму а добуток індивідуальних значень цієї величини. Її можна визначити за такою формулою:

  Среднегеометрические величини найбільш часто використовуються при аналізі темпів зростання економічних показників.

  Геометрична проста

  Для розрахунків середньої геометричної простої використовується формула:

  де:

 • — ланцюговий коефіцієнт росту
 • — число цих коефіцієнтів зростання
 • П — знак твору
 • — кількість рівнів ряду
 • — значення початкового рівня ряду
 • — значення кінцевого рівня ряду
 • Геометрична зважена

  Для визначення середньої геометричної зваженої застосовується формула:

  См.також
 • Середні величини
 • Середня арифметична
 • Середня гармонійна
 • Середня квадратична
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.