Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Середня гармонійна

  Середні величини

  Середні величини

  Середня арифметична

  Середня гармонійна

  Середня геометрична

  Середня квадратична

  Структурні середні величини

  Загальна теорія статистики
 • Предмет статистики
 • Основні методи і завдання статистики
 • Економічні індекси та індексний метод
 • Показники варіації
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Середня гармонійна

  Середня гармонічна — використовується в тих випадках, коли відомі індивідуальні значення ознаки і твір , а частоти невідомі.

  У прикладі нижче — врожайність відома, — площа невідома (хоча її можна обчислити діленням валового збору зернових на врожайність), — валовий збір зерна відомий.

  Среднегармоническую величину можна визначити за такою формулою:

  Формула середньої гармонійної:

  Приклад. Обчислити середню врожайність по трьом фермерським господарствам Фермерське
  господарство Врожайність
  ц/га (х) Валовий збір зернових
  Ц (z = x*f) 1 18,2 3640 2 20,4 3060 3 23,5 2350 Разом 9050

  Відповідь: 20,1 ц/га

  Гармонічна проста

  У тих випадках, коли твір однаково або дорівнює 1 (z = 1) для розрахунку застосовують середню гармонічну просту, вычисляемую за формулою:

  Середня гармонічна проста — показник, обернений середньої арифметичної простої, обчислюваний із обернених значень ознаки.

  См.також
 • Середні величини
 • Середня арифметична
 • Середня геометрична
 • Середня квадратична
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.