Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Середня чисельність працівників

  Статистика робочого часу

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середня чисельність працівників

  Показники використання робочого часу

  Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика продуктивності праці

  Чинники зростання продуктивності праці

 • Трудомісткість робіт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Розрахунок середньої чисельності працівників

  Для розрахунку низки показників (середня зарплата на підприємстві, рівень продуктивності праці та ін) необхідна середня чисельність всього персоналу підприємства. Методику розрахунку середньої чисельності всіх працівників, включаючи сумісників та працюючих за договорами, розглянемо на прикладах.

  Ще раз нагадаю що середня чисельність працівників відрізняється від середньооблікової чисельності працівників підприємства. Середня чисельність на відміну від середньооблікової включає ще сумісників і працюючих за договорами.

  Приклад 1

  Припустимо, що середньооблікова чисельність працівників на підприємстві за рік становить 250 чол. Крім того, на підприємстві працювали:

 • сумісники зовнішні: 2 людини на 0,5 ставки з 1 січня по 30 липня; 1 чоловік на 0,5 ставки протягом всього року і 3 людини на 0,5 ставки з 1 липня по 31 грудня;
 • за договорами: 10 осіб з 1 лютого по 30 вересня; 5 чоловік з 1 квітня по 31 грудня; 7 осіб з 1 червня по 30 листопада.
 • Обчислимо середню чисельність всіх працівників підприємства за рік:

  Таким чином, всі сумісники в перерахунку на річних працівників становлять 1,8 чол, а працюючі за договорами — 13,9 чол.

  Розглянутий метод розрахунку середньої чисельності працівників заснований на даних про чисельності працівників за кожен день і є точним. Але для такого розрахунку необхідний трудомісткий облік часу, насамперед дані табельного обліку. Тому в економічній практиці застосовуються методи розрахунку середньої чисельності зайнятих, засновані на інший вихідної інформації. Вищевикладені методи застосовуються для розрахунку середньоспискової чисельності, так і середньої чисельності працівників.

  Якщо відомі дані на дві дати (початок і кінець періоду), то середня величина є їх сума, поділена на 2. Якщо є дані на кілька дат з рівними проміжками часу між датами, то розрахунок середньої проводиться за формулою середньої хронологічної.

  Приклад 2

  По підприємству відомі дані про чисельність працівників: на 1 січня — 280 чол.; на 1 квітня — 296; на 1 липня — 288; на 1 жовтня — 308; на 1 січня наступного року — 284 чол. Обчислимо середню чисельність працівників за рік:

  Якщо для розрахунку є дані на початок і кінець року, то результат буде іншим:

  Очевидно, що обидва результату розрахунку наближені, але така методика широко застосовується в економічній практиці.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.