Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Середньооблікова чисельність працівників

  Статистика робочого часу

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середня чисельність працівників

  Показники використання робочого часу

  Аналіз використання фондів робочого часу

  Статистика продуктивності праці

  Чинники зростання продуктивності праці

 • Трудомісткість робіт
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Зміст
 • Показники чисельності зайнятих в економіці
 • Розрахунок середньооблікової чисельності працівників
 • Показники чисельності зайнятих в економіці

  Чисельність зайнятих в галузях економіки країни представляє сукупність працівників на підприємствах, в організаціях, установах, сімейних підприємствах, кооперативах. При підсумовуванні даних по підприємствам важливо не допустити повторного рахунку у визначенні чисельності, так як багато є працівниками двох і більше підприємств.

  Прийом та вибуття працівників оформляються наказом керівника. На підприємстві також повинні бути відомі дані про чисельність працівників на кожен день (моментний показник).

  До складу загальної чисельності працівників підприємства входять:
 • Списковий склад
 • Сумісники (зовнішніх і внутрішніх)
 • Особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру (договір підряду, трудова угода)
 • Списковий склад

  В обліковий склад включаються всі постійні, тимчасові, сезонні працівники, прийняті на роботу. При цьому проводиться запис у трудовій книжці працівника. Кожен може бути в списковому складі тільки на одному підприємстві. В обліковий склад включаються всі з'явилися на роботу і не з'явилися за всіма причин (відпустка, хвороба, вихідні тощо). Для розрахунку зайнятих використовується спискова чисельність працівників (складається в списку підприємства, отже, не є безробітним).

  Сумісники

  До сумісникам зовнішніх відносяться особи, які, як правило, складаються в обліковому складі іншого підприємства, а на даному підприємстві за сумісництвом виконують роботу в відповідності з трудовим законодавством у сукупності не більше ніж на 0,5 ставки (тривалість робочого дня не більше 4 годин). Внутрішні сумісники на цьому ж підприємстві виконують у вільний від основної роботи час оплачувану роботу. В середній чисельності зовнішні сумісники враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

  Особи, які працюють за договорами

  Особи, які працюють за договорами, можуть виконувати роботу на декількох підприємствах в звітному періоді. На весь термін договору вони враховуються як повні працівники.

  В наказі керівника про прийом на роботу визначено, до якої групи відноситься прийнятий на роботу. Зрозуміло, що сумісники та особи, які працюють за договорами, не повинні враховуватися при розрахунку чисельності зайнятих, це було б повторний рахунок. Тому на підприємстві обчислюють середньоспискову чисельність працівників та середню чисельність всіх працівників, включаючи сумісників та працюючих за договорами.

  Розрахунок середньооблікової чисельності працівників Формула середньооблікової чисельності

  За місяць середньооблікова чисельність працівників вираховується на базі даних про чисельності за кожен календарний день за формулою:

  За вихідні і святкові дні береться чисельність предвыходного і передсвяткового дня.

  Оскільки за кожний день подання число дорівнює сумі з'явилися на роботу і не з'явилися за всіма причин, то такий самий результат отримаємо за формулою.

  Тобто формули еквівалентні.

  В чисельнику обох формул — це календарний фонд часу працівників (людино-дні).

  Завдання 1

  На підприємстві у списковому складі на 1 січня було 205 осіб, з 6 січня прийнято на роботу 15 чол., з 16 січня звільнено 5 чол. та з 29 січня прийнято 10 чол. Обчислимо середньоспискову чисельність працівників за січень:

  Чисельність працівників протягом місяця була різною, коливалася від 205 до 225 чол., а в перерахунку на повних працівників (перебувають у списку з 1 по 31 січня) на даному підприємстві було зайнято 216 чол.

  Завдання 2

  За більш тривалі періоди часу середньооблікова чисельність обчислюється на базі середніх місячних показників за формулою середньої арифметичної простої. Продовжимо приклад. Припустимо, що на даному підприємстві середньооблікова чисельність працівників складала:

 • лютий — 223;
 • березень — 218;
 • квітень — 234;
 • травень — 228;
 • червень — 226 чол.
 • Рішення

  Обчислимо середньоспискову чисельність працівників за I квартал, II квартал і перше півріччя:

  За перше півріччя середньоспискову чисельність працівників можна обчислити двома способами: на базі місячних даних і на базі середніх квартальних даних:

  Аналогічно обчислюють показники середньооблікової чисельності працівників за 9 місяців, за рік.

  Завдання 3

  Якщо підприємство працювало не повний звітний період, то середньооблікова чисельність працівників обчислюється наступним чином.

  Підприємство зареєстровано 25 листопада. Чисельність працівників на 25 листопада — 150 чол., 29 листопада прийнято 12 чол. і в листопаді не було більше руху робочої сили. За грудень приймемо умовно середньоспискову чисельність працівників дорівнює 168 чол. Треба обчислити середньоспискову чисельність працівників по підприємству за листопад, IV квартал та за рік:

  Отже, на підприємстві, яке працювало трохи більше одного місяця, в перерахунку на річних працівників було зайнято 17 чол. Ці працівники інший час року могли бути в списковому складі інших підприємств, і там вони при розрахунку середньорічної чисельності зайнятих будуть враховані як частину одиниці пропорційно часу роботи на кожному підприємстві. При підсумовуванні даних по підприємствах, скільки б не поміняв працівник протягом року, в числі зайнятих він буде врахований як одиниця (1 людина) за умови, якщо працював протягом усього року. Якщо ж працівник працював у році, припустимо, всього 4 місяці, то в числі зайнятих він буде врахований як 4/12, а не 1 людина.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.