Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Рішення рівняння cosx

  Тригонометрії

 • Тригонометричний коло
 • Тригонометричні формули і тригонометричні функції
 • Рішення найпростіших тригонометричних рівнянь
 • Рішення рівняння cosx= 0, 1, -1.
 • Зміст
 • Рішення рівнянь cos(x)
 • cosx = 1
 • cosx = -1
 • cosx = 0
 • cosx = 1/2
 • Рішення рівнянь cos(x)

  — це абсциса точки на одиничної окружності, що відповідає куті .

  cosx = 1

  cosx = 1

  На одиничної окружності є лише одна точка з абсцисою 1.

  Ця точка відповідає нескінченному безлічі кутів: 0, , , , ,... Всі вони виходять з нульового кута додаванням цілого числа повних кутів . Всі ці кути можуть бути записані однією формулою:

  де, — безліч цілих чисел.

  cosx = -1

  cosx = -1

  Знову, на одиничної окружності є лише одна точка з абсцисою -1.

  Ця точка відповідає куті та всіх кутках, що відрізняються від на кілька повних обертів в обидві сторони.

  cosx = 0

  cosx = 0

  Точки з абсцисою утворюють на одиничної окружності вертикальну диаметральную пару.

  Всі кути, що відповідають цим точкам, виходять з додаванням цілого числа (напівобертів):

  cosx = 1/2

  Маємо вертикальну пару точок з абсцисою 1/2.

  Всі кути, що відповідають верхній точці, описуються формулою:

  Всі кути, що відповідають нижній точці, описуються формулою:

  Обидві формули можна записати однією формулою:

  Інші рівняння з косинусом

  Інші рівняння з косинусом вирішуються аналогічно:

  ??

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.