Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Предмет мікроекономіки

  Мікроекономіка

 • Предмет мікроекономіки, проблема економічного вибору
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Предмет мікроекономіки
 • Проблема економічного вибору
 • Структурно сучасна економічна теорія поділяється на два розділи — мікро та макроекономіку.

  Предметом мікроекономіки є вивчення поведінки окремих економічних агентів (домогосподарств, фірм). В даному розділі досліджуються ціни і обсяги виробництва й споживання конкретних товарів і послуг.

  Предметом макроекономіки навпаки є вивчення функціонування економічної системи в цілому і її великих секторів. Об'єктом вивчення є національний дохід і суспільний продукт, економічне зростання і загальний рівень зайнятості, сукупні споживчі витрати, національні заощадження та інші агреговані показники.

  Між макро-і мікроекономікою існує тісний взаємозв'язок:
 • з одного боку, макроекономічні процеси і явища складаються в результаті взаємодії окремих економічних агентів, визначаються їх рішеннями;
 • з іншого боку, самі ці рішення приймаються у певної макроекономічної середовищі і суттєво залежать від неї.
 • Предмет мікроекономіки

  Предметом вивчення мікроекономіки є економічні вибори здійснюються невеликими економічними одиницями, такими як домашнє господарство, фірми та окремі споживачі.

  Глибинний джерело всіх економічних проблем криється у відносній обмеженості наявних у розпорядженні людини і держави ресурсів, з одного боку, і необмеженості постійно виникаючих потреб з іншого. Споживач в силу обмеженості свого доходу, не може володіти всіма бажаними для нього товарами і послугами. Фірма змушена визначати пріоритетні напрями розвитку своєї діяльності відмовляючись від інших проектів. Держава обмежує сферу своєї соціальної політики суворо визначеними напрямами, оскільки не може фінансувати одночасно борги по заробітної плати та борги по ДКО.

  Протиріччя між обмеженим характером ресурсів і необмеженістю людських бажань і потреб лежить в основі всіх економічних проблем і зумовлює предмет мікроекономіки як науки.

  Обмеженість економічних ресурсів і необмеженість людських бажань породжує фундаментальну економічну проблему вибору — вибору напрямів та способів розподілу обмежених ресурсів між різними конкуруючими цілями.

  Проблема економічного вибору

  В процесі вибору як суспільство, так і окрема людина стикаються з рішенням трьох основних завдань:

 • Що робити? (які товари і послуги та в якій кількості)
 • Як виробляти? (з допомогою яких ресурсів і якою технологією)
 • Для кого виробляти? (як розподіляти виробничі блага між членами суспільства)
 • Проблеми, що, як і для кого виробляти по-різному вирішуються в різних економічних системах:
 • У традиційній системі всі проблеми економіки вирішуються на основі звичаїв і традицій, які передаються з покоління в покоління.
 • Командна економіка — всі питання вирішує держава на основі державної відповідальності і централізованого планування і розподілу.
 • В ринковій системі проблеми що, як і для кого вирішуються на економічній основі.
 • Сучасну економіку складно визначити як регульовану, змішану, де регулювання здійснює держава і монополії, а змішаний характер економіки визначається наявністю в ній приватного і державного сектору.

  См.також
 • Метод мікроекономіки
 • Економічні ресурси
 • Економічні школи
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.