Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Попит і пропозиція на ринку землі

  Фактори виробництва

  Фактори виробництва

  Основні фактори виробництва

  Капітал, його поняття і теорії

  Ринок капіталу

  Фінансовий капітал

  Фізичний капітал

  Земельна рента

 • Попит і пропозиція на ринку землі
 • Підприємницькі здібності

  Знання як економічний ресурс

  Економічні блага

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Ринок землі та його особливості

  Вже говорилося про необхідність відрізняти капітал як такий від послуг капіталу. Це вірно і відносно землі. Подібно фізичному капіталу земля може здаватися в оренду. Орендар набуває при цьому на певний термін послуги землі, сплачуючи власнику землі орендну плату. Остання й виступає як ціни послуги землі.

  Розмір орендної плати визначається під впливом попиту на послуги землі з боку орендарів (DT) та їх пропозиції з боку орендодавців (ST). Попит на земельні послуги, за аналогією з попитом на послуги праці і капіталу, залежить від граничного доходу від землі (MRPT) і орендної плати (РT). Оскільки гранична прибутковість землі убуває, функція попиту на послуги землі від орендної плати має від'ємний нахил: по мірі зниження орендної плати кількість орендованої землі (T) зростає.

  Специфіка пропозиції земельних послуг полягає в тому, що кількість пропонованої до здачі в оренду землі (T) в цілому фіксовано, тобто не залежить від орендної плати. Тому функція пропозиції на земельному ринку — вертикальна лінія (рис. 15.7).

  Рис. 15.7. Попит і пропозиція на ринку земельних послуг

  В таких умовах рівноважна ринкова орендна плата (Р*T) залежить виключно від попиту на послуги землі з боку орендарів.

  Земля не тільки здається в оренду, але і продається. Люди купують землю, як і інші капітальні активи, в розрахунку на майбутні доходи від володіння нею. Тому сьогоднішня ринкова вартість земельної ділянки дорівнює приведеній вартості принесених ним у майбутньому доходів, яка визначається шляхом дисконтування.

  Оскільки земля може приносити дохід вічно, то за незмінної процентної ставки (i) і постійному доході від здачі землі в оренду (РT) для обчислення сьогоднішньої ціни земельної ділянки (Р) можна використовувати формулу

  Пояснити цю формулу можна так. Припустимо, власник даної ділянки землі, здаючи його в оренду, буде щорічно отримувати 100 руб. доходу протягом необмеженого часу. Якщо ринкова відсоткова ставка при цьому дорівнює 10%, то покупець ділянки не погодиться заплатити за нього більше тієї суми, яка, будучи покладена в банк, принесе вкладнику ті ж 100 руб. щорічного відсотка. У нашому прикладі ця сума дорівнює 1000 руб., так як 1000 х 0,1 = 100. Якщо б, наприклад, продавець захотів продати ділянку за 1001 руб., то за такою ціною покупців на нього не знайшлося б, оскільки, вклавши 1001 руб. в банк, можна отримати 100,1 руб. щорічного доходу, що більше доходу від володіння землею. Зрозуміло, будь-який потенційний покупець з радістю купив би цей ділянку дешевше, ніж за 1000 руб., але в умовах досконалої конкуренції це неможливо. Чому це гак, подумайте самостійно.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.