Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Показники природного руху населення

  Демографічна статистика

  Демографічна статистика населення

  Коефіцієнти демографічного навантаження

  Середня чисельність населення

  Показники природного руху населення

  Показники міграції населення

  Перспективна чисельність населення

 • Перепис населення
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Зміст
 • Вивчення природного руху населення
 • Абсолютні показники
 • Відносні показники
 • Спеціальні показники
 • Вивчення природного руху населення

  Природний рух населення — це зміна чисельності населення в результаті народжень і смертей.

  Вивчення природного руху здійснюється за допомогою абсолютних і відносних показників.

  Абсолютні показники

  1. Кількість народжених за період (Р)

  2. Кількість померлих за період (У)

  3. Природний приріст (спад) населення, який визначається як різниця між кількістю народжених і померлих за період: ЕП = Р — В

  Відносні показники

  Серед показників руху населення виділяють: коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності, коефіцієнт природного приросту і коефіцієнт життєвості.

  Всі коефіцієнти, крім коефіцієнта життєвості, розраховуються в проміле, тобто на 1000 чоловік населення, а коефіцієнт життєвості визначається у відсотках (тобто на 100 чоловік населення).

  Загальний коефіцієнт народжуваності

  Показує, скільки людина народжується протягом календарного року в середньому на кожну 1000 осіб наявного населення

  Загальний коефіцієнт смертності

  Показує, скільки людей помирає протягом календарного року в середньому на кожну 1000 осіб наявного населення та визначається за формулою:

  Коефіцієнт смертності в Росії (число померлих на 1000 чоловік населення) з 11,2 промиллей в 1990 році збільшився до 15,2 в 2006 році, а коефіцієнт народжуваності знизився відповідно з 13,4 до 10,4 промиллей в 2006 році.

  Висока смертність пов'язана із стійкою тенденцією до зростання захворюваності. У порівнянні з розвиненими країнами наші недуги переходять у хронічну форму на 15-20 років. Звідси і масова інвалідність і передчасна смертність.

  Статистика невтішна: більша частина населення веде нездоровий спосіб життя: неправильне харчування, споживання поганої води, масове нехтування фізичною культурою, пияцтво і алкоголізм, паління, наркотики та інше. Доступність якісної медичної допомоги — на неприпустимо низькому рівні. Щоб потрапити на прийом до багатьох лікарів, населенню треба перетерпіти великі черги. Державних коштів у бюджетах всіх рівнів значно нижче, ніж у розвинених країнах світу, лише 3-4 % від ВВП, при нормі — 7 %.

  Бідність у свідомості людей все більше асоціюється з нездатністю отримувати необхідну медичну допомогу. Про який рівень людського потенціалу, працездатності людини і ефективності його діяльності може йти мова, якщо в «чергову» його стан перетворився стрес. За роки реформ стреси стали супроводжувати нас кожен день: значна інфляція, дорожнеча товарів, затримки зарплати, втрата роботи і т. д.

  Найбільше руйнує здоров'я найманих працівників некваліфікований менеджмент. Без глибоких досліджень відомо, що практично половина людей приходить на роботу з різними недугами, нестабільним тиском, серцевою недостатністю. Коли роботодавці ставлять працівникові завдання досягти якихось результатів, він часто в прямому і переносному сенсі «потіє», «виділяє» і «нагрівається». Все це розхитує нервову систему, виникають різні серйозні захворювання.

  Демографічний «хрест» і постійні стреси впливають на розвиток економіки та якість життя населення.

  Коефіцієнт природного приросту

  Показує величину природного приросту (убутку) населення протягом календарного року в середньому на 1000 осіб наявного населення і обчислюється двома способами:

  Коефіцієнт життєвості

  Показує співвідношення між народжуваністю і смертністю, характеризує відтворення населення. Якщо Коефіцієнт життєвості менше 100%, то населення регіону вимирає, якщо вище 100%, то чисельність населення зростає. Цей коефіцієнт визначається двома способами:

  Спеціальні показники

  У демографічній статистиці крім загальних коефіцієнтів розраховують також спеціальні показники:

  Коефіцієнт шлюбності

  Показує, скільки шлюбів на 1000 осіб протягом календарного року.

  До шлюбності = (число осіб, що вступили в шлюб / середньорічна чисельність населення)*1000

  Коефіцієнт разводимости

  Показує, скільки розлучень припадає на кожну тисячу населення протягом календарного року. Наприклад, у 2000 р. в Росії на кожну 1000 осіб населення припадало 6,2 шлюбів і 4,3 розлучень.

  До разводимости = (число осіб, розведених в році / середньорічна чисельність населення)*1000

  Коефіцієнт дитячої смерті

  Обчислюється як сума двох складових (в проміле).

 • Перша — відношення кількості померлих у віці до одного року з покоління, народженого в цьому році, для якого обчислюється коефіцієнт, до загального числа народжених в цьому році.
 • Друга — відношення кількості померлих у віці до одного року з покоління, народженого в попередньому році, до загального числа народжених у попередньому році.
 • У 2000 р. цей показник становив в нашій країні 15,3‰.

  До малюкової смертності = (число померлих дітей у віці до 1 року / число народжених живими за рік)*1000

  Віковий коефіцієнт народжуваності

  Показує кількість народжених у середньому на 1000 жінок кожної вікової групи

  Спеціальний коефіцієнт народжуваності (плідності)

  Показує, яку кількість народжень припадає в середньому на 1000 жінок у віці від 15 до 49 років.

  Віковий коефіцієнт смертності

  Показує середнє число померлих на 1000 чоловік населення даної вікової групи.

  Сумарний коефіцієнт народжуваності

  Залежить від вікового складу населення і показує, скільки в середньому дітей народила б одна жінка протягом її життя при збереженні в кожному віці існуючого рівня народжуваності.

  Очікувана тривалість життя при народженні

  Один з найважливіших показників, що розраховуються в міжнародній демографічної статистики. Він показує кількість років, яку в середньому належало б прожити людині з покоління народжених за умови, що протягом всього життя цього покоління статевовікову смертність залишиться на рівні того року, для якого цей показник обчислений. Він розраховується за допомогою складання та аналізу таблиць смертності, в яких для кожного покоління обчислюється чисельність живих і померлих.

  Очікувана тривалість життя при народженні в 2000 р. складала в Росії 65,3 років, в тому числі для чоловіків — 59,0; для жінок — 72,2 років.

  Коефіцієнт ефективності відтворення населення

  Показує частку природного приросту в загальному обороті населення

 • — число народжених за рік
 • — число померлих за рік
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.