Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Перспективна чисельність населення

  Демографічна статистика

  Демографічна статистика населення

  Коефіцієнти демографічного навантаження

  Середня чисельність населення

  Показники природного руху населення

  Показники міграції населення

  Перспективна чисельність населення

 • Перепис населення
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Розрахунок перспективної чисельності населення

  У проміжках між переписами чисельність населення окремих населених пунктів отпределяется розрахунковим шляхом на основі даних останнього перепису населення й даних поточної статистики про природному та механічному русі населення за балансовою схемою:

  Чисельність населення на кінець року =

  Чисельність населення на початок року
  + Число народжених за рік
  + Число прибулих за рік
  - Число померлих за рік
  - Кількість тих, хто виїхав за рік

  Для планування багатьох народно-господарських показників дуже важливо знати чисельність населення на планований період.

  Перспективна чисельність населення розраховується на основі даних про природному і механічному прирості населення за певний період і припущення про збереження виявлених закономірностей на прогнозований відрізок часу.

  Коефіцієнт загального приросту населення Довп розраховується наступним чином:

  Довп = Донар — Досм + Кпр — Квиб = Доєп + Домп

  Перспективна чисельність населення визначається за формулою:

 • Hn — чисельність населення на початок планованого періоду;
 • t — число років, на які прогнозується розрахунок
 • Довп — коефіцієнт загального приросту населення
 • Також можливий розрахунок перспективної чисельності населення за допомогою середньорічного абсолютного приросту населення за період і середньорічного коефіцієнта росту за період .

  Можливі більш складні розрахунки перспективної чисельності населення — методом екстраполяції за аналітичними формулами або методом пересування вікових груп.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.