Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Парадокс ощадливості

  Макроекономічна рівновага

  Сукупний попит і сукупна пропозиція

  Мультиплікативний ефект

  Мультиплікатор

  Парадокс ощадливості

  Економічний розвиток країни

  Економічне зростання

  Типи та фактори економічного зростання

  Моделі і теорії економічного зростання

  Структурні зміни та кризи

  Нова економіка

  Економічний цикл

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Аналіз мультиплікатора допомагає пояснити існуючий в реальному економічному житті парадокс ощадливості, який полягає в тому, що спроби суспільства більше зберігати при певних умовах фактично призводять не до збільшення, а до того ж або меншого обсягу заощаджень. Чи Так це насправді?

  З точки зору окремої особи заощадження збільшують його особисте багатство, тобто це безумовне благо для нього. Але з точки зору суспільства ріст заощаджень може виявитися злом через небажаного впливу на загальний обсяг виробництва і зайнятість. Адже той, хто зберігає, скорочує своє споживання, тим самим скорочує дохід когось іншого. Падіння доходу вбиває частина інвестицій, оскільки перешкоджає зростанню виробництва і пропозиції. Ця тенденція особливо небезпечна в умовах повної зайнятості. В умовах неповної зайнятості ріст заощаджень може бути в цілому бажаним, оскільки він скорочує поточний споживчий попит і перешкоджає зростанню інфляції.

  Однак у населення з'являються значні стимули заощаджувати більше як раз в той час, коли зростання заощаджень є найменш бажаним, а саме, коли економіка вступає в стадію спаду виробництва. В цьому випадку прагнення більше зберігати тільки погіршує економічну кон'юнктуру.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.