Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Підприємницькі здібності

  Фактори виробництва

  Фактори виробництва

  Основні фактори виробництва

  Капітал, його поняття і теорії

  Ринок капіталу

  Фінансовий капітал

  Фізичний капітал

  Земельна рента

 • Попит і пропозиція на ринку землі
 • Підприємницькі здібності

  Знання як економічний ресурс

  Економічні блага

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Поняття підприємницького ресурсу та підприємництва

  Підприємницькі здібності (підприємництво) можна визначити як економічний ресурс, до складу якого слід включати підприємців, підприємницьку інфраструктуру, а також підприємницьку етику і культуру.

  У свою чергу, до підприємців ставляться насамперед власники компаній, менеджери, які не є їх власниками, а також організатори бізнесу, які поєднують в одній особі власників і керуючих.

  Використовують також термін «підприємницький потенціал». В цілому підприємницький потенціал можна охарактеризувати як потенційні можливості щодо реалізації підприємницьких здібностей людей.

  Унікальність значення підприємництва полягає в тому, що саме завдяки йому приходять у взаємодію інші економічні ресурси — праця, капітал, земля, знання. Ініціатива і вміння підприємців, помножені на ринковий механізм, що дозволяють з максимальною ефективністю використовувати всі інші економічні ресурси, стимулювати економічне зростання. Як показує досвід багатьох країн з ринковою економікою, їх економічні досягнення, в тому числі темпи економічного зростання, інвестиції, нововведення, безпосередньо залежать від реалізації підприємницького потенціалу. Так, економічна політика, орієнтована на підтримку підприємництва, дозволить нині розвиненим країнам стати такими. Можна стверджувати, що підприємницькі здібності як ресурс більш ефективно реалізуються в умовах максимально ліберальної економічної системи, не обтяженої надмірною державною бюрократією, яка має також усталені підприємницькі традиції і відповідне законодавче оформлення. При цьому очевидно, що запорукою успішного використання підприємницьких здібностей є насамперед самі підприємці, їх кваліфікація і рівень освіти, здатність брати на себе відповідальність та ініціативу, вміння орієнтуватися у висококонкурентному середовищі, а також їх почуття соціальної відповідальності.

  Підприємницький дохід

  Підприємницька спроможність як ресурс має свою специфічну оплату — підприємницький дохід. У реальному господарському житті важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія.

  Підприємницький дохід — це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу по об'єднанню і використання економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну ринкову владу.

  В економічній теорії підприємницький дохід ділять на дві частини, що утворюють основу нормального прибутку та економічного прибутку. До першої відносять як би гарантований дохід підприємця, свого роду його заробітну плату; до другої — плату за ризик, інновації, монопольну владу. Зрозуміло, що величина підприємницького доходу коливається насамперед за рахунок другої складової.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.