Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Основні риси феодальної економіки

  Після падіння Римської імперії в V в., яке відбулося в результаті розвитку кризових процесів античного суспільства і нашесті
  варваров*, в Європі починає формуватися соціально-економічна система, відмінна від античної і варварства (первісно-громадської).
  * Варварами в Римській імперії називали народи, які не знали латинської мови і були чужі римській культурі. Найзначнішими
  етнічними групами варварів, що стикалися з імперією, були кельти, германці, слов'яни.

  Італійські гуманісти епохи Ренесансу період між кінцем Римської імперії і їх сучасністю назвали «Середні століття» (medium
  aevum — буквально середнє століття)*. В XVII в. цей термін став вживатися і істориками які ділили всесвітню історію на Античність, Середні століття і Новий час. Надалі в історіографії чітко встановився асоціативний
  зв'язок Античності з рабовласництвом, Середньовіччя — з феодалізмом, а Нового часу — з буржуазним розвитком.
  * Від лат medium походить термін медиевистика — область історичної науки, що вивчає історію Середніх століть.

  До середніх століть історики відносять V—XVII вв. Цей період, хронологічні рамки якого значно менше ніж стародавня історія,
  був більш прогресивним. Це позначилося перш за все в більш високій проиэводительности суспільної праці і головне — в створенні передумов подальшого
  господарського розвитку людства. Особливо інтенсивно в цей період розвивалися держави Західної Європи. Саме в Середні століття склалася більшість сучасних європейських держав і визначилися їх межі; на зручних торгових шляхах,
  біля стін замків і монастирів виникли багато сучасних міст; сформувалися мови на яких сьогодні говорять народи Європи. Середньовічна Європа завдяки розвитку продуктивних сил перевершила східні імперії,
  що мали більш стародавню історію. В результаті Великих географічних відкриттів сформувалися світовий ринок і колоніальна система. Нарешті, в надрах середньовічного
  феодального суспільства зародилася нова соціально-економічна система — капіталізм.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.