Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Ординалістська теорія корисності

  Поведінка споживача

  Теорія раціональної поведінки споживача

  Моделі людини в економіці

  Функція корисності

  Купівельний попит

  Кардиналістська теорія корисності

  Ординалістська теорія корисності

  Криві байдужості споживача

  Гранична норма заміщення

  Бюджетні обмеження споживача

  Криві Енгеля

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • На відміну від Кардиналистской теорії корисності Ординалістської підхід до аналізу споживчої поведінки є найбільш сучасним і не вимагає точного кількісного виміру корисності.

  Більш важливим вважається можливість зіставлення і порівняння різних споживчих наборів з погляду їхньої переваги для даного споживача.

  Вихідним інструментом аналізу споживчих переваг стають криві байдужості.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.