Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Нова економіка

  Економічне зростання

 • Економічний розвиток країни і показники рівня розвитку
 • Економічне зростання та його види. Фактори економічного зростання. Стадії економічного зростання У. Ростоу
 • Типи та фактори економічного зростання
 • Моделі і теорії економічного зростання
 • Структурні зміни та кризи в економічному розвитку країни
 • Нова економіка
 • Макроекономічна рівновага
 • Сукупний попит і сукупна пропозиція
 • Мультиплікативний ефект
 • Мультиплікатор
 • Парадокс ощадливості
 • «Нова економіка»

  Однією з основних тенденцій сучасного світового господарства є перехід від індустріального до постіндустріального суспільства, найважливішою залишає якого є так звана нова економіка. Її головні компоненти — це інформаційні технології та венчурний бізнес. Найбільш розвинена модель «нової економіки» склалася в США.

  Основні риси «нової економіки»

  Розвиток «нової економіки» є важливою умовою забезпечення високого стійкого і якісного економічного зростання, яке відбувається головним чином не за рахунок збільшення традиційних факторів виробництва (сировинних ресурсів, чисельності зайнятих і обсягу основного капіталу), а на основі, з одного боку, зростання числа винаходів і їх активного впровадження в економіку через венчурний бізнес, а з іншого боку, через широке використання нових інформаційних і комунікаційних технологій.

  Інновації стають основним чинником економічного зростання, динаміка і якість якого все більшою мірою залежать від технологічних зрушень. Можна сказати, що наука все більше орієнтується на потреби економіки, обслуговуючи підприємницький сектор, який, у свою чергу, фінансує наукові дослідження і використовує їх у своїй діяльності.

  Фінансування винаходів та їх впровадження в господарське життя активно допомагає венчурний бізнес. Він спеціалізується на підтримці наукових досліджень і просуванні їх результатів. Венчурний бізнес сприяв швидкому розвитку в США таких галузей, як мікроелектроніка, біотехнології, його продуктом стала відома сьогодні корпорація Intel, світовий лідер у виробництві напівпровідників. Для «нової економіки» характерно розвиток глобального інформаційного суспільства, створення всесвітньої системи взаємних зв'язків, що охоплюють допомогою Інтернету значну частину людства.

  «Нова економіка» особливо помітна в США, менше — у Японії та ЄС. Саме в США зосереджені найбільші світові корпорації інформаційних технологій — виробники напівпровідників, програмного забезпечення, комп'ютерів і мережевого устаткування. Фінансування перспективних проектів зіграло ключову роль у стрімкому розвитку електронної комерції в США.

  Росія значно відстає від цих країн у розвитку «нової економіки». Це відставання виникло ще в 70-х роках XX ст. через ігнорування нових тенденцій світового розвитку і зберігається досі. Свідченням того є порівняння ряду індикаторів в Росії і за кордоном, що характеризують рівень впровадження інформаційних технологій і значимість наукових досліджень і розробок. На світових ринках високотехнологічної продукції частка Росії становить лише 0,3%.

  Російська наука відрізняється слабкою інноваційною орієнтацією. Результати наукових досліджень не затребувані повною мірою як з боку бізнесу, так і держави.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.