Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Інфляція

  Інфляція

  Інфляція

  Антиінфляційна політика Росії

  Крива Філіпса

  Інфляція в Росії

  Теорії інфляції

  Антиінфляційне регулювання

  Наслідки інфляції

  Причини інфляції

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Зміст
 • Інфляція - фактори виникнення
 • Визначення, вимірювання та види інфляції
 • Облік інфляції
 • Види інфляції
 • Причини інфляції
 • Типи інфляції
 • Наслідки інфляції
 • Інфляція — фактори виникнення

  Інфляція — це переповнення каналів грошового обігу надлишковою грошовою масою, що виявляється в зростанні товарних цін.

  Реально, як економічне явище інфляція виникла в XX ст., хоча періоди помітного зростання цін бували й раніше, наприклад, у періоди воєн. Сам термін «інфляція» виник у зв'язку з масовим переходом національних грошових систем до обігу нерозмінних паперових грошей. Спочатку в економічний зміст інфляції був вкладений феномен надмірності паперових грошей і в зв'язку з цим їх знецінення. Знецінення грошей веде до зростання товарних цін. В цьому і проявляється інфляція (це слово перекладається з латини як «розбухання»).

  У сучасній економіці інфляція виникає як наслідок цілого комплексу причин (факторів), що підтверджує, що інфляція не суто грошове явище, а також економічний та соціально-політичний феномен. Інфляція залежить також від соціальної психології та суспільних настроїв. У цьому зв'язку справедливий термін «інфляційні очікування»: якщо суспільство очікує інфляцію, вона неминуче виникне. В CC ст. інфляція стала постійним елементом ринкової економіки. Цьому сприяв цілий ряд факторів глобального порядку: швидке зростання товарного виробництва, ускладнення його структури; системи цін і соціальних трансфертів стали універсальними; змінилася практика ціноутворення під впливом монополістичних підприємств, різко знизилася сфера цінової конкуренції. Підвищення ефективності виробництва проявляється, як правило, не зниження цін, а в зростанні маси прибутку і доходів учасників виробництва.

  Динаміка цін у бік їх збільшення — передумова, а часто вже і сама інфляція.

  Зростання держвитрат і, як наслідок, дефіцит держбюджету — також причина інфляції.

  Вирішальна характеристика інфляції — її величина. Історична практика показує, що чим вища інфляція, тим гірше для суспільства. Повзуча («нормальна») інфляція характеризується зростанням цін на 3-5% на рік; галопуюча — на 30-100% в рік; гіперінфляція — на тисячі і десятки тисяч відсотків на рік.

  Визначення, вимірювання та види інфляції

  Інфляція — це тривалий процес зниження купівельної спроможності грошей (підвищення загального рівня цін).

  Інфляція — це підвищення загального рівня цін, що супроводжується відповідним зниженням купівельної спроможності грошей (знеціненням грошей) і веде до перерозподілу національного доходу.

  Дефляція — це зниження загального рівня цін.

  Інфляція є основним дестабілізуючим чинником ринкової економіки. Чим вище її рівень, тим вона небезпечніша.

  Інфляція робить сильний вплив на економічних агентів, хтось із-за неї виграє, хтось програє, але більшість вважають інфляцію серйозною проблемою.

  Якщо порівнювати характер інфляційних процесів в умовах металевої грошової системи в сучасних умовах, коли функціоную паперові і електронні гроші, то в період золотого стандарту інфляція виникала періодично: при різкому зростанні попиту, пов'язаному, насамперед, з війнами. В сучасних умовах процес інфляції став постійними і періоди зниження цін спостерігаються тепер все рідше і рідше.

  Індекс цін

  Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Існують різні методи розрахунку даного індексу: індекс споживчих цін, індекс цін виробників, індекс-дефлятор ВВП. Ці індекси розрізняються складом благ, що входять в оцінюваний набір, або кошик. Для того щоб розрахувати індекс цін, необхідно знати вартість ринкового кошика в даному (поточному) році і її вартість у базовому році (році, прийнятого за точку відліку). Загальна формула індексу цін виглядає наступним чином:

  Припустимо, що за базовий прийнято 1991 р. В цьому випадку нам необхідно розрахувати вартість ринкового набору в поточних цінах, тобто в цінах даного року (чисельник формули) і вартість ринкового набору в базових цінах, тобто в цінах 1991 р. (знаменник формули).

  Оскільки рівень (або темп) інфляції показує, на скільки ціни зросли за рік, то його можна розрахувати наступним чином:

 • ІЦ0 — індекс цін попереднього року (наприклад, 1999),
 • ІЦ -1 — індекс цін поточного року (наприклад, 2000).
 • В економічній науці широко застосовується поняття номінального і реального доходу. Під номінальним доходом розуміють фактичний дохід отриманий економічним агентом у вигляді заробітної плати, прибутку, відсотків, ренти і т. д. Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг, які можна придбати на суму номінального доходу. Таким чином, щоб отримати значення реального доходу необхідно номінальний дохід поділити на індекс цін:

  Реальний дохід = Номінальний дохід / Індекс цін

  Облік інфляції

  Нехай — величина споживчих цін в момент , а — в момент .

  Позначимо , тоді

  Величина називається темпом зростання індексу цін,

  а величина — темпом приросту індексу цін або темпом приросту інфляції, або просто інфляцією за період від до .

  Будемо позначати її і розглядати, як правило, або щомісячну, або річну інфляцію.

  Нехай річна інфляція в якийсь період часу постійна й дорівнює , а деякий банк нараховує складні відсотки 1 раз у році за ставкою . Тоді нарощена сума з урахуванням інфляції:

  Причому функція є зростаючою при , а при постійній.

  Аналогічно можна визначити і у випадку нарахування відсотків раз на рік.

  Для компенсації впливу інфляції на вартість грошей вдаються до індексації або процентної ставки , або суми початкового платежу .

  Річна відсоткова ставка з поправкою на інфляцію називається брутто-ставкою і визначається з рівняння еквівалентності.

  Види інфляції

  Залежно від темпів (швидкістю протікання) виділяють наступні види інфляції:

 • Повзуча (помірна) — зростання цін не більше 10% в рік. Зберігається вартість грошей, контракти підписуються в номінальних цінах.
  Економічна теорія таку інфляцію розглядає як найкращу, оскільки вона йде за рахунок оновлюваність асортименту, вона дає можливість коригувати ціни, що змінюються условями попиту і пропозиції. Ця інфляція керована, оскільки її можна регулювати.
 • Галопуюча (стрибкоподібна) — зростання цін від 10-20 до 50-200% в рік. У контрактах починають враховувати зростання цін, населення вкладає гроші у матеріальні цінності. Інфляція важко керована, часто проводяться грошові реформи. Дані зміни свідчать про хвору економіку, що веде до стагнації, тобто до економічної кризи.
 • Гіперінфляція — зростання цін понад 50% на місяць. Річна норма понад 100%. Добробут навіть забезпечених верств товариства і нормальні економічні відносини руйнуються. Некерована і вимагає надзвичайних заходів. В результаті гіперінфляції виробництво і обмін зупиняються, знижується реальний обсяг національного виробництва, зростає безробіття, закриваються підприємства і відбувається банкрутство.
 • Гіперінфляція означає крах грошової системи, параліч усього грошового механізму. Найбільш високий з усіх відомих рівень гіперінфляції спостерігався в Угорщині (серпень 1945 — липень 1946 р.), коли рівень цін за рік зріс в 3,8*1027 разів при середньомісячному зростанні 198 разів.

  Залежно від характеру прояву розрізняють такі види інфляції:

 • Відкрита — позитивний зростання рівня цін в умовах вільних, нерегульованих державою цін.
 • Пригнічена (закрита) — посилення товарного дефіциту, в умовах жорсткого державного контролю за цінами.
 • В залежності від причин, які викликають інфляцію виділяють:

 • Інфляцію попиту
 • Інфляцію витрат
 • Структурну та інституційну інфляцію
 • Інші види інфляції:

 • Збалансована — ціни різних товарів змінюються в однаковій мірі і одночасно.
 • Незбалансована — ціни на товари ростуть неоднаково, що може призвести до порушення цінових пропорцій.
 • Очікувана — дозволяє вжити заходи захисту. Обыноч розраховується государсвенными органами статистики.
 • Неочікувана
 • Імпортована — розвивається під впливом зовнішніх факторів.
 • Причини інфляції

  Інфляція викликається монетарними та структурними причинами:

 • монетарные: невідповідність грошового попиту й товарної маси, коли попит на товари і послуги перевищує розмір товарообігу; перевищення доходів над споживчими витратами; дефіцит державного бюджету; надмірне інвестування — обсяг інвестицій перевищує можливість економіки; випереджаюче зростання заробітної плати порівняно із зростанням виробництва та підвищенням продуктивності праці;
 • структурні причини: деформація народно-господарської структури, що виражається у відставанні розвитку галузей споживчого сектора; зниження ефективності капіталовкладення і стримування зростання споживання; недосконалість системи управління економікою;
 • зовнішні причини — скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі, негативне сальдо зовнішньоторговельного платіжного балансу.
 • Структурну інфляцію викликає макроекономічна міжгалузева незбалансованість. Серед інституційних причин інфляції можна виділити причини, пов'язані з грошовим сектором, і причини, пов'язані з організаційною структурою ринків. В цілому дана сукупність причин виглядає наступним чином:

  1. Монетарні чинники:

 • невиправдана емісія грошей для короткострокових потреб держави;
 • фінансування бюджетного дефіциту (може здійснюватись за рахунок грошової емісії, або за рахунок позик у центральному банку).
 • 2. Високий рівень монополізації економіки. Оскільки монополія володіє ринковою владою, вона в змозі впливати на ціни. Монополізація може посилити інфляцію, що почалася внаслідок інших причин.

  3. Мілітаризованість економіки. Виробництво озброєнь, збільшуючи ВВП, не підвищує виробничий потенціал країни. З економічної точки зору високі військові витрати стримують розвиток країни. Наслідками мілітаризації є бюджетний дефіцит, диспропорції в структурі економіки, недовиробництво споживчих товарів при підвищеному попиті, тобто товарний дефіцит і інфляція.

  Типи інфляції

  Залежно від причин виникнення розглядають два основних джерела виникнення інфляції: попит і пропозиція.

  1. Інфляція попиту

  Викликається надлишком сукупного попиту, за якими з певних причин не встигає виробництво. Надлишковий попит призводить до підвищення цін, створює можливості для збільшення прибутку підприємств. Підприємства розширюють виробництво, залучають додаткову робочу силу і економічні ресурси. Зростають грошові доходи власників ресурсів, що сприяє подальшому зростанню попиту і зростання цін.

  Припустимо, що економіка функціонує в умовах повної зайнятості ресурсів і з якихось причин збільшується сукупний попит (рис. 2.1).

  Економіка намагається витрачати більше, ніж вона здатна виробляти, тобто вона прагне до якоїсь точки, лежачої за кривою виробничих можливостей. Виробничий сектор не в змозі відповісти на цей надлишковий попит збільшенням реального обсягу виробництва, так як він функціонує в умовах повної зайнятості. Тому обсяг виробництва залишається незмінним, а ціни збільшуються, скорочуючи з'явився дефіцит.

  Причини інфляції

 • мілітаризація економіки або надмірний зростання військових витрат;
 • дефіцит державного бюджету та зростання внутрішнього державного боргу (покриття дефіциту бюджету, відбувається шляхом позик на грошовому ринку);
 • кредитна експансія банку уряду Росії (надання кредитів);
 • імпортована інфляція;
 • інфляційні очікування населення і виробників (виражається в тому, що придбання товарів відбувається понад потрібної потреби з-за боязні підвищення цін);
 • 2. Інфляція пропозиції (витрат)

  Інфляція пропозиції означає зростання цін, спровокований збільшенням витрат виробництва в умовах недовикористання виробничих ресурсів

  При негативної економічної кон'юнктури зменшується пропозиція в економіці (рис. 2.2). Як правило, це пов'язано із зростанням цін на фактори виробництва. Витрати виробництва зростають і перекладаються на ціну продукції. Якщо ця продукція також є ресурсом для якоїсь фірми, то і вона змушена підвищувати ціну. Інший варіант розвитку подій можливий, якщо з-за високої еластичності попиту на товар підприємець не може підвищити ціну. У цьому разі прибуток зменшується, і частина капіталів з-за падіння прибутковості залишає виробництво і йде на заощадження.

  Також факторами інфляції пропозиції можуть стати високі податки, високі ставки відсотка на капітал і зростання цін на світових ринках. В останньому випадку дорожчає імпортну сировину, а відповідно, і вітчизняна продукція.

  Слід зазначити, що в цьому випадку не тільки ростуть ціни, але і зменшується рівноважний обсяг виробництва. Така ситуація не суперечить твердженню, що економіка функціонує за повної зайнятості всіх ресурсів, оскільки повна зайнятість передбачає використання всіх факторів виробництва, пропонованих за даною ціною.

  Інфляція пропозиції виникла в результаті зміни витрат на одиницю продукції і зміни ринкової пропозиції товару. У цьому випадку відсутній надлишковий попит. Витрати на одиницю продукції зростають через подорожчання сировини, напівфабрикатів, зростання заробітної плати, але при цьому зростання рівня цін на готову продукцію відстає від зростання витрат.

  Підприємства в результаті втрачають прибуток і навіть можуть мати збитки, провадження закривається. При цьому знижується пропозиція товарів, звідси — зростання рівня цін.

  Якщо уряд не регулює інфляцію підприємства (не знижує податки), то в результаті економіка зупиниться, тобто відбудеться економічний крах.

  Разом з тим інфляцію можна показати у вигляді спіралі, яка пов'язана з тим, що зростання продуктивності праці падає — заробітна плата зростає — витрати виробництва зростають ціни ростуть — зростання заробітної плати. Все йде по спіралі. Вихід може бути пов'язаний із заморожуванням цін або припиненням підвищення заробітної плати.

  За останні роки, коли інфляція стала хронічною для нашої економіки, її причинами є:

 • дефіцит бюджету (випереджаюче зростання витрат над доходами);
 • інфляційна спіраль, співвідношення ціни і заробітної плати (заробітна плата зростає, зростають і ціни);
 • перенесення інфляції з інших країн;
 • 3. пригнічена (прихована інфляція) характеризується дефіцитом товарів при стримуванні зростання цін, відкрита, виявляється при зростанні цін;

  4. імпортована інфляція викликається надмірним припливом у країну іноземної валюти і підвищенням імпортних цін;

  5. експортується інфляція переноситься з одних країн в інші через механізм міжнародних економічних відносин, що впливають на грошовий обіг, платоспроможний попит і ціни.

  Наслідки інфляції

  Як будь багатофакторний економічний процес інфляція має цілий ряд наслідків:

 • розбіжність в оцінках між грошовими потоками і грошовими запасами. Всі грошові запаси (вклади, кредити, залишки на рахунках та ін) знецінюються. Знецінюються також і цінні папери. Різко загострюються проблеми емісії грошей;
 • стихійне, неконтрольоване перерозподіл доходів: при інфляції програють кредитори, продавці, експортери, працівники бюджетних підприємств, а виграють боржники, покупці, імпортери, працівники реального сектору. Завдяки інфляції виникають «уявні» доходи, які можуть і не вступати у фінансову систему;
 • спотворює всі основні економічні показники: ВВП, рентабельність, відсоток тощо;
 • зростання цін супроводжується падінням валютного курсу національної грошової одиниці.
 • Вплив інфляції на економічне життя можна розглядати в двох напрямках: вплив на перерозподіл національного доходу і на обсяг національного виробництва.

  Вплив на перерозподіл національного доходу

  Як згадувалося раніше, національний дохід формується з різних джерел. Їх можна розділити на постійні (фіксований дохід у протягом певного періоду часу) і змінні (дохід змінюється в залежності від діяльності економічного агента). Очевидно, що наслідки інфляції виявляються найбільш важкими для людей з фіксованими доходами, так як їх реальна купівельна спроможність зменшується. Люди, що живуть на нефіксовані доходи, можуть виграти від інфляції, якщо їх номінальний дохід зростає швидшими темпами, ніж зростають ціни (тобто їх реальний дохід зростає).

  Постраждати від інфляції можуть і власники заощаджень, якщо ставка відсотка по вкладу (у банк або в цінні папери) виявиться нижче темпу інфляції.

  Інфляція також перерозподіляє доходи між кредиторами і позичальниками, причому у виграші виявляються останні. Отримавши довгострокову позику під фіксовані відсотки, які позичальник повинен буде повернути лише частину її, так як реальна купівельна спроможність грошей зменшиться з-за інфляції. Щоб захистити кредиторів, при довгострокових позиках можуть використовуватися плаваючі процентні ставки, пов'язані з рівнем інфляції.

  Для багатьох людей інфляція представляється соціальним злом, оскільки здійснює довільний перерозподіл — бідні можуть стати ще біднішими, а багаті ще багатшими. Адже, як правило, саме менш забезпечені верстви населення отримують фіксовані доходи (фіксована ставка заробітної плати, відсоток за банківськими вкладами тощо).

  Вплив на обсяг національного виробництва

  Щодо впливу інфляції на обсяг виробництва існує дві думки. Перше полягає в тому, що інфляція, тобто зростання цін, стимулює виробника створювати більше продукції. Така ситуація можлива, якщо макроекономічна рівновага встановиться на III ділянці кривої сукупної пропозиції. У цьому випадку при деякій помірної інфляції можливе досягнення високого рівня виробництва і зайнятості.

  Друга думка щодо наслідків інфляції прямо протилежно. Якщо в країні спостерігається інфляція витрат, то, як вже згадувалося раніше, обсяг виробництва скорочується. При інфляції попиту в умовах повної зайнятості відбувається зростання цін, а виробництво залишається на колишньому рівні. В останньому випадку може виникнути ситуація самовідтворення інфляції, або інфляційна спіраль: підвищення попиту викликає підвищення цін, що в свою чергу, при сформованих інфляційних очікувань, викликає новий виток ажіотажного попиту.

  Соціально-економічні наслідки

  Інфляція впливає на обсяг національного виробництва. Наприклад, гіперінфляція виробництва і обміну веде до їх зупинки, що в свою чергу призводить до зниження реального обсягу національного виробництва, збільшення безробіття, закриття підприємств і банкрутства.

  В економіці нерівномірно перерозподіляються доходи.

  Для визначення впливу інфляції на перерозподіл доходів застосовуються показники:

  номінальний дохід — це дохід, виражений за номінальною вартістю грошей (наприклад, оплата праці);

  реальний дохід:

 • показує купівельну спроможність номінального доходу;
 • показує кількість товарів, які можна купити на суму номінального доходу в порівняних умовах цін.
 • Інфляція може бути передбачуваною, тобто зростання цін передбачається у федеральному бюджеті і непередбаченої, яка може призвести до нерівномірного перерозподілу доходів.

  Від непередбаченої інфляції втрачають доходи:

  власники заощаджень на розрахунковому рахунку (гроші знецінюються і заощадження зменшуються);

  кредитори (особи, що видали кредит), через деякий час вони очікують повернення кредиту грошима, які втратили свою купівельну спроможність. Щоб компенсувати втрати від інфляції, кредитори встановлюють відповідну процентну ставку за кредитом, щоб покрити свою втрату (збитки).

  Тому розрізняють:
 • номінальну процентну ставку (відсоткову ставку, зафіксовану в кредитному договорі);
 • реальну процентну ставку (номінальну процентну ставку, помножену на рівень інфляції (віднімається рівень приросту цін у відсотках).
 • Для підприємця важлива реальна відсоткова ставка, тобто дохід, який у нього залишиться навіть в умовах інфляції.

  Приклад: процентна ставка = 20% річних.

  Приріст цін за рік = 12%.

  Реальна відсоткова ставка— 20% — 12% = 8%;

  одержувачі фіксованого доходу - особи, які отримують дохід у вигляді окладу, пенсії, допомоги, з зростанням цін втрачають частину доходу. Тому уряд періодично проводить індексацію, тобто підвищення заробітної плати працівників, які отримують посадовий оклад.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.