Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Індивідуальний та ринковий попит

  Попит і пропозиція

  Попит і пропозиція

 • Крива попиту
 • Крива пропозиції
 • Поняття та види попиту

  Індивідуальний та ринковий попит

  Еластичність попиту і пропозиції

 • Перехресна еластичність попиту
 • Парадокс Гіффена

 • Функція попиту на блага
 • Функціональний і нефункціональний попит

 • Прогнозування попиту
 • Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Індивідуальний та ринковий попит
 • Попит виробництва і споживчий попит
 • Індивідуальний та ринковий попит

  Розрізняють індивідуальний і ринковий попит на товари або послуги. Якщо індивідуальний попит на товари відображає бажання і можливості окремого споживача, то загальний ринковий попит буде загальним, або агрегованим відображенням попиту на який-небудь товар з боку всіх потенційних споживачів.

  Величина ринкового попиту не обов'язково збігається з обсягом ринкових продажів. Так, наприклад, призначення державою занижених цін на який-небудь товар (або заборона на підвищення цін) може викликати суттєве зростання величини попиту. При цьому обсяг продажів може виявитися низькою внаслідок незацікавленості виробника продавати за встановленими цінами.

  Попит виробництва і споживчий попит

  Розрізняють платоспроможний попит на фактори виробництва, то такий попит називають попит виробництва, і попит на предмети споживання, такий попит називають споживчий попит. Споживчий попит багато в чому залежить від розмірів коштів, що знаходяться на руках у населення, що перебувають у банках, та який формує суб'єктивні характеристики смаків і уподобань населення. Попит як економічна категорія дуже рухливий, мінливий, оскільки на його величину і динаміку впливають численні фактори як економічного, так і соціального, а також техногенного характеру.

  См.також
 • Попит і пропозиція
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.