Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса

  Загальна теорія статистики

 • Предмет статистики і загальна теорія статистики
 • Основні методи і завдання статистики. Методологія статистики
 • Економічні індекси та індексний метод. Загальні та індивідуальні індекси в статистиці
 • Показники варіації. Дисперсія проста і зважена
 • Індекс цін Пааше і Ласпейреса
 • Лекції зі Статистики
 • Ряди динаміки
 • Зміст
 • Індекс цін
 • Індекс цін Ласпейреса
 • Індекс цін Пааше
 • Ідеальний індекс цін Фішера
 • Індекс цін

  В економіці в умовах ринкових відносин особливе місце серед індексів якісних показників відводиться індексу споживчих цін. З його допомогою здійснюється оцінка динаміки цін і перерахунок найважливіших вартісних показників системи національних рахунків.

  Розглянемо принцип побудови агрегатних індексів якісних показників на прикладі індексу цін.

  Якщо нам необхідно виявити зміни цін на різні продукти і товари або кількості товарів і продуктів, то необхідно навести певну кількість товарів і продуктів за визначеними цінами до загальної вартості. Для цього ми повинні порівняти "вага" кожного елемента (будь то ціна або кількість товару).

  При відображенні зміни цін на товари в якості ваг буде виступати кількість товару. Якщо ж необхідно відобразити зміни кількості товарів, то в ролі "ваг" будуть виступати ціни. Але виникає проблема: на рівні якогось періоду зафіксувати ваги (базисного або звітного).

  Існує два способи розрахунку індексів цін: індекси цін Пааше і Лайспейреса.

  Індекс цін Ласпейреса

  Даний спосіб пропонує використання ваг базисного періоду . Вперше був введений в 1864 році економістом Е. Ласпейресом.

  — вартість реалізованої продукції в базовому (попередньому) періоді за цінами звітного періоду

  — фактична вартість продукції в базисному періоді

  Економічний зміст

  Індекс цін Ласпейреса показує, на скільки змінилися ціни у звітному періоді в порівнянні з базисним, але на товари реалізовані у базисному періоді. Інакше кажучи індекс цін Ласпейреса показує у скільки товари базисного періоду подорожчали або подешевшали через зміни цін у звітному періоді.

  Індекс цін Пааше

  Індекс цін Пааше — це агрегатний індекс цін з вагами (кількість реалізованого товару у звітному періоді.

  — фактична вартість продукції звітного періоду

  — вартість товарів, реалізованих у звітному періоді за цінами базисного періоду

  Економічний зміст

  Індекс цін Пааше характеризує зміну цін звітного періоду порівняно з базисним щодо товарів, реалізованих у звітному періоді. Тобто індекс цін Пааше показує на скільки подешевшали або подорожчали товари.

  Значення індексів ціна Пааше і Ласпейреса для одних і тих же даних не збігаються, так як мають різний економічний зміст і отже застосовуються в різних ситуаціях.

  У вітчизняній статистиці до переходу до ринкових відносин віддавали перевагу індексу цін Пааше. Але із-за особливостей розрахунку починаючи з 1991 року обчислення загального рівня цін на товари і послуги почали проводити за формулою Ласпейреса. Пов'язано це з тим, що під час інфляції та економічних криз багато товари можуть випасти з споживання. При обчисленні за формулою Пааше не враховуються товари попит на які впав, тому при обчисленні індексу цін за формулою Пааше небходим частий перерахунок інформації для формування правильної системи ваг. У зв'язку з цим і у міжнародній практиці вдалися до розрахунку індексів цін за формулою Ласпейреса.

  Ідеальний індекс цін Фішера

  Являє собою середню геометричну з творів двох агрегатних індексів цін Ласпейреса і Пааше:

  Ідеальність полягає в тому, що індекс є оборотним у часі, тобто при перестановці базисного і звітного періодів виходить зворотний індекс (величина зворотна величиною початкового індексу).

  Індекс цін Фішера позбавлена якогось економічного змісту. В силу складності розрахунку і труднощі економічної інтерпретації іпользуются досить рідко (наприклад, при обчисленні індексів цін за тривалий період часу для згладжування значних змін).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.