Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Індекс Лернера

  Конкуренція

  Конкуренція і ринкова структура

  Види конкуренції

  Дохід конкурентної фірми

 • Рівновага фірми
 • Ринок досконалої конкуренції

  Монополія

  Індекс Лернера

  Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Цінова дискримінація

  Економічні наслідки монополії

  Антимонопольна політика держави

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Монопольна (ринкова влада) та її джерела

  Для абсолютно конкурентного підприємства ціна дорівнює граничним витратам, а для підприємства, що володіє ринковою владою, ціна вище граничних витрат. Отже, величина, на яку ціна перевищує граничні витрати (), може служити мірою монопольну (ринкову) владу. Для вимірювання відхилення ціни від граничних витрат служить індекс Лернера.

  Індекс Лернера: два способи підрахунку

  Показник монопольної влади, індекс Лернера, підраховується за формулою:

 • P — монопольна ціна;
 • MC — граничні витрати.
 • Оскільки при досконалої конкуренції здатність окремої фірми впливати на ціни дорівнює нулю (Р=МС), то відносне перевищення ціни над граничними витратами характеризує наявність у конкретної фірми ринкової влади.

  Рис. 5.11. Співвідношення Р і МС при монополії та досконалої конкуренції

  При чистій монополії в гіпотетичної моделі коефіцієнт Лернера дорівнює максимальному значенню L=1. Чим вище значення даного показника, тим вище рівень монопольної влади.

  Даний коефіцієнт може бути виражений через коефіцієнт еластичності, використовуючи універсальне рівняння ціноутворення:

  (P-MC)/P=-1/Ed.

  Ми отримуємо рівняння:

  L=-1/Ed,

  де Еd — еластичність попиту на продукцію фірми за цінами.

  Наприклад, при еластичності попиту Е=-5 коефіцієнт монопольної влади L=0,2. Ще раз підкреслимо, що висока монопольна влада на ринку не гарантує фірмі високої економічної прибутку. Фірма А може володіти більшою монопольною владою, ніж фірма B, але отримувати менший прибуток, якщо у неї вище за середні сукупні витрати.

  Джерела монопольної влади

  Джерела монопольної влади будь-якого недосконалого конкурента, як це випливає з виведеною вище формули, пов'язані з факторами, що визначають еластичність попиту на продукцію фірми. До них відносяться:

  1. Еластичність ринкового (галузевого) попиту на продукцію фірми (у випадку чистої монополії ринковий попит і попит на продукцію фірми збігаються). Еластичність попиту фірми зазвичай більше або дорівнює еластичності ринкового попиту.

  Нагадаємо, що серед основних чинників, що визначають еластичність попиту за ціною, виділяють:

 • наявність і доступність товарів-замінників на ринку (чим більше замінників, тим вище еластичність; при чистій монополії не існує досконалих замінників товару, ризик зниження попиту із-за появи його аналогів мінімальний);
 • часовий фактор (ринковий попит, як правило, більш еластичний у довгостроковому періоді і менш еластичний у короткостроковому. Це пов'язано з часовим лагом реакції споживача на зміну ціни і великою ймовірністю появи згодом товарів-замінників);
 • частку витрат на товар у споживчому бюджеті (чим вище рівень витрат на товар відносно доходів споживача, тим вище еластичність попиту за ціною);
 • ступінь насичення ринку даним товаром (якщо ринок насичений яким-небудь товаром, то еластичність буде швидше низькою, і навпаки, якщо ринок ненасичений, то зниження цін може викликати значне збільшення попиту, тобто ринок буде еластичним);
 • різноманітність можливостей використання даного товару (чим більше різних областей використання має товар, тим більш еластичний попит на нього. Це пов'язано з тим, що зростання ціни зменшує, а скорочення ціни розширює сферу економічно виправданого застосування даного товару. Цим пояснюється той факт, що попит на універсальне обладнання, як правило, еластичніші попиту на спеціалізовані прилади);
 • важливість товару для споживача (товари першої необхідності (зубна паста, мило, послуги перукаря) зазвичай нееластичні за цінами; товари, які не настільки важливі для споживача та придбання яких може бути відкладено, характеризуються більшою еластичністю).
 • 2. Число фірм на ринку. Чим менше фірм на ринку, тим за інших рівних умов більше можливість окремої фірми впливати на ціни. При цьому значення має не просто загальне число фірм, а число найбільш впливових, які мають суттєву частку на ринку, так званих "основних гравців". Тому очевидно, що якщо на дві великі компанії припадає 90% обсягу продажів, а на решту 20 — 10%, то у двох великих фірм велика монопольна влада. Таке положення називається концентрацією ринку (виробництва).

  3. Взаємодія між фірмами. Чим більш тісно взаємодіють між собою фірми, тим вище їх монопольна влада. І навпаки, чим агресивніше конкурують між собою компанії, тим слабкіше їх можливості впливати на ринкові ціни. Крайній випадок, цінова війна, може збити ціни до конкурентного рівня. В цих умовах окрема фірма буде побоюватися підняти свою ціну, щоб не втратити своєї частки на ринку, і, таким чином, буде володіти мінімальною монопольною владою.

  См.також: Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.