Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Конкуренція

  Конкуренція і ринкова структура

  Види конкуренції

  Дохід конкурентної фірми

 • Рівновага фірми
 • Ринок досконалої конкуренції

  Монополія

  Індекс Лернера

  Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Цінова дискримінація

  Економічні наслідки монополії

  Антимонопольна політика держави

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Для оцінки монопольної влади також використовують показник, що визначає ступінь концентрації ринку на основі індексу Херфіндаля — Хіршмана (IПН) . При його розрахунку використовують дані про питому вагу продукції підприємства в галузі. Передбачається, що чим більше питома вага продукції підприємства в галузі, тим більше потенційні можливості для виникнення монополії. При розрахунку індексу всі підприємства ранжуються за питомою вагою від найбільшого до найменшого:

 • IHH- індекс Херфіндаля — Хіршмана;
 • S1 — питома вага самого великого підприємства;
 • S2 — питома вага наступного за величиною підприємства;
 • Sn- питома вага найменшого підприємства.
 • Якщо в галузі функціонує лише одне підприємство, то S1 = 100 %, а IHH= 10 000. Якщо в галузі 100 однакових підприємств, то S = 1 %, а IHH= 100.

  Високо монополізованої вважається галузь, в якій індекс Херфіндаля — Хіршмана перевищує 1800.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.