Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Національний дохід

  Макроекономічні показники

  Основні макроекономічні показники

  Валовий національний продукт

  Дефлятор ВНП

  Валовий внутрішній продукт

  Чистий національний продукт

  Національний дохід

 • Чистий внутрішній продукт
 • Валова додана вартість

  Споживання основного капіталу

  Валова прибуток економіки

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Зміст
 • Національний дохід
 • І особистий наявний дохід
 • Національний дохід

  Національний дохід - це загальна річна вартість вироблених товарів і наданих послуг, що характеризує, що додало виробництво в даному році до добробуту суспільства. для розрахунку національного доходу з чистого національного продукту віднімають суму непрямих податків на бізнес, таких, як акцизи, податок з продажу, мито.

 • Національний дохід = Валовий внутрішній продукт — споживання основного капіталу
 • Національний дохід = Чистий національний продукт — непрямі податки
 • Тобто це чистий зароблений доход суспільства. Цим пояснюється важливість застосування показника національного доходу в зіставному аналізі.

  Для постачальників ресурсів, національний дохід є вимірником доходу, які вони отримали від участі у поточному виробництві, а для компаній національний дохід — це вимірник цін економічних ресурсів, які пошили на створення виробничого обсягу даного року.

  Розрізняють національний дохід:
 • Виробничий національний дохід — це весь обсяг новоствореної вартості товарів і послуг.
 • Використаний національний дохід — це вироблений національний дохід за мінусом втрат від збитків при зберіганні (стихійне лихо) і зовнішньоторговельного сальдо.
 • І особистий наявний дохід

  Переходячи від національного доходу як вимірювача заробленого доходу до особистого доходу як показника доходу, фактично отриманого, необхідно відняти із національного доходу внесків на соціальне страхування, податки на прибуток компаній і нерозподілений прибуток і в той же час додати трансфертні платежі і відсотки, що виплачуються за державним позикам.

  Наявний дохід — це дохід, що перебуває в особистому розпорядженні домогосподарств. Для його визначення з особистого доходу віднімають прибуткові податки.

  См.також
 • Валовий національний продукт
 • Чистий національний продукт
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.