Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Мультиплікативний ефект

  Макроекономічна рівновага

  Сукупний попит і сукупна пропозиція

  Мультиплікативний ефект

  Мультиплікатор

  Парадокс ощадливості

  Економічний розвиток країни

  Економічне зростання

  Типи та фактори економічного зростання

  Моделі і теорії економічного зростання

  Структурні зміни та кризи

  Нова економіка

  Економічний цикл

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Мультиплікативний ефект

  На думку економістів кінця 19 початку 20 століття ринкова система без втручання із зовні здатна забезпечити повне використання ресурсів в економіці. Еластичність цін, заробітної плати, процентної ставки приводять в дію важелі саморегулювання, що веде до виробництва при повній зайнятості.

  Після "великої депресії" 30х років 20 століття Джоном Кейнсом була обґрунтована нездатність економіки до саморегулювання та необхідність державного регулювання на макрорівні.

  Економічні рішення приймаються в умовах невизначеності, і вимагають часу для пристосування до несподіваних подій, ніж Кейнс багато в чому і пояснював економічні спади. При економічному спаді реакція споживачів, інвесторів і виробників на змінені обставини обов'язково поверне економіку до колишнього стану повної зайнятості. Економіка може невизначено довго перебувати у стані, коли обсяг виробництва набагато нижче виробничих потужностей (використовуються не всі виробничі потужності), а рівень безробіття невиправдано високий.

  Щоб вивести економіку з такого становища, треба збільшити сукупний попит, особливо в частині інвестицій. Навіть невелика зміна інвестицій высовет мультиплікативний зростання валового продукту і зайнятості.

  Мультиплікатор — коефіцієнт, що показує залежність зміни валового продукту від змін інвестицій.

  При зростанні інвестицій валовий продукт буде рости в набагато більшому розмірі, ніж початкові грошові інвестиції. Крім первинного ефекту виникає вторинний і наступні ефекти. Цей розмножувальний ефект і називається мультиплікативним ефектом.

  Мультиплікатор інвестиційних (державних) витрат = ? Валовий продукт / ? Інвестицій

  Кейнс ввів такі показники як: гранична схильність до заощадження і гранична схильність до споживання, які показують, як люди розпоряджаються приростом доходу.

  Формула граничної схильності до заощадження

 • — Частка приросту доходу, що йде на заощадження
 • — Приріст доходу
 • Приклад

  Дохід суб'єкта зріс на 1000 дол. з них 750 дол. становили витрати, а 250 дол. зберігається. В даному випадку гранична схильність до заощадження

  Гранична схильність населення до заощадження має тенденцію до збільшення, що чинить негативний вплив на зростання інвестицій і темпи зростання валового продукту, так як не всі заощадження йдуть як інвестиції. Тому необхідне державне стимулювання інвестицій і використання мультиплікативного ефекту, що може викликати значне пожвавлення виробництва і зростання зайнятості.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.