Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Модуль числа

  Алгебра

 • Формули скороченого множення
 • Геометрична прогресія
 • Коріння і ступеня. Властивості коренів n-го степеня. Таблиця коренів
 • Арифметична прогресія. Формула суми арифметичної прогресії
 • Модуль числа, його визначення та геометричний зміст. Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Логарифма та його властивості. Приклади рішення логарифмів
 • Квадратне рівняння і рішення повних і неповних квадратних управнений
 • Биквадратное рівняння та методи і приклади рішення
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зміст
 • Модуль числа
 • Геометричний зміст модуля
 • Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Модуль числа

  Вперше з модулем числа ми познайомилися в шостому класі, де дається таке визначення: модулем числа називається відстань (в одиничних відрізках) від початку координат до точки . Це визначення розкриває геометричний зміст модуля.

  Модуль дійсного числа — це абсолютна величина цього числа.

  Просто кажучи, при взяття модуля потрібно відкинути від числа його знак.

  Модуль числа a позначається |a|. Зверніть увагу: модуль числа завжди неотрицателен: |a|? 0.

  |6| = 6, |-3| = 3, |-10,45| = 10,45

  Визначення модуля

  Властивості модуля 1. Модулі протилежних чисел дорівнюють 2. Квадрат модуля числа дорівнює квадрату цього числа 3. Квадратний корінь з квадрата числа є модуль цього числа

  4. Модуль числа є число невід'ємне 5. Постійний позитивний множник можна виносити за знак модуля , 6. Якщо , то 7. Модуль добутку двох (і більше) чисел дорівнює добутку їх модулів 8. Геометричний зміст модуля

  Модуль числа — це відстань від нуля до даного числа.

  Наприклад, |-5| = 5. Тобто відстань від точки -5 до нуля дорівнює 5.

  Розглянемо найпростіше рівняння |x| = 3. Ми бачимо, що на числовій прямій дві точки, відстань від яких до нуля дорівнює трьом. Це точки 3 і -3. Значить, у рівняння |x| = 3 є два рішення: x = 3 і x = -3.

  Приклад 1.

  |x — 3| = 4.

  Це рівняння можна прочитати так: відстань від точки до точки одно . За допомогою графічного методу можна визначити, що рівняння має два рішення: і .

  Приклад 2.

  Вирішимо нерівність: |x + 7| < 4.

  Можна прочитати як: відстань від точки до точки менше чотирьох. Відповідь: (-11; -3).

  Приклад 3.

  Вирішимо нерівність: |10 — x| ? 7.

  Відстань від точки 10 до точки більше або дорівнює семи. Відповідь: (-?; 3]? [17, +?)

  Графік функції y = |x|

  Для x? 0 маємо y = x. Для x < 0 маємо y = -x.

  Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа

  При вирішенні завдань, содержаних модуль дійсного числа, основним прийомом є розкриття знака модуля у відповідності з його властивостями.

  Таким чином, якщо під знаком модуля коштує вираз, залежне від змінної, ми розкриваємо модуль по визначенню:

  У деяких випадках модуль розкривається однозначно. Наприклад: , так як вираз під знаком модуля неотрицательно при будь-яких і . Або, так як виразом під модулем не позитивно при будь-яких .

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.