Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Модель рівноваги Вальраса

  Ринкова рівновага

  Ринкова рівновага

  Модель рівноваги Вальраса

  Рівновага по Маршаллу

  Павутиноподібна модель рівноваги

 • Виграш споживачів і виграш виробників
 • Ринок і ринковий механізм

  Переваги та недоліки ринкового механізму

  Ринки товарів і послуг

  Бар'єри входу і виходу

 • Товари промислового призначення
 • Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Рівновага по Вальраса

  Леон Вальрас (1834-1910) Франко-швейцарський економіст, фундатор математичного напрямку економічного аналізу.

  При цьому підході розглядаються прямі функції попиту (пропозиції):

  Це означає дослідження динаміки обсягів попиту і обсягів пропозиції при заданих цінах.

  Нехай реальна ринкова ціна буде вище ціни рівноваги , як це представлено на малюнку.
  При цій ціні обсяг попиту складе , а обсяг пропозиції .

  Виникає надлишок пропозиції, і на ринку виникає тенденція до зниження ціни.

  Навпаки, якщо ринкова ціна () встановиться нижче ціни рівноваги, виникає дефіцит товарів, і ціна буде мати тенденцію до підвищення.

  Таким чином, умова рівноваги по Вальраса, це рівність величини попиту величиною пропозиції.

  См.також
 • Ринкова рівновага
 • Модель рівноваги Маршалла
 • Павутиноподібна модель рівноваги
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.