Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Моделі менеджменту

  Менеджмент фірми

 • Менеджмент організації. Функції менеджменту
 • Психологія менеджменту
 • Моделі менеджменту: японська і американська
 • Менеджер в організації. Вимоги до менеджера
 • Організація і підприємство. Поняття, класифікація та види організацій
 • Прийняття рішень в менеджменті. Методи прийняття управлінських рішень
 • Комунікації в менеджменті. Система комунікацій в організації
 • Ефективність менеджменту організації
 • Організаційна культура
 • Інформаційний менеджмент
 • Інновація
 • Лекції по Економіці фірми
 • Аналіз показників рентабельності підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Оплата праці
 • Аналіз прибутку підприємства
 • Менеджмент
 • Організація
 • Економічний аналіз
 • Економічні показники
 • Акціонерне товариство
 • Фінансове планування і прогнозування
 • Моделі менеджменту

  При розгляді моделей управління зазвичай виділяють два їх види: японську і американську.

  Японська модель менеджменту формувалася під впливом двох факторів:

 • Творче освоєння закордонного досвіду в області організації і управління;
 • Послідовне збереження національних традицій.
 • У зв'язку з вищесказаним, інтерес представляє аналіз рис японського характеру. Найважливіші з них: працьовитість, стриманість і дипломатичність, сприйнятливість до нового, ощадливість.

  Для Японії характерна прихильність до колективних форм організації праці (группизм). Колективний характер праці вимагає від менеджерів уміння ладити з людьми. Високо цінується також життєвий досвід, велика увага приділяється духовному розвитку особистості.

  Широке поширення в Японії набула так звана доктрина патерналізму. Патерналізм (від лат. paternus — батьківський, pater — батько) — доктрина про "батьківському", "благодійному" щодо підприємців до зайнятим працівникам. Звідси спостерігається схильність до демократичних форм взаємодії під час трудової діяльності.

  Американська модель менеджменту втрачає лідируюче положення в світі, а останнім часом починає набувати окремі риси японської моделі.

  Багато в чому особливості цієї моделі обумовлені національними особливостями американців: здатність боротися до кінця, стверджувати свою перевагу і життєвість. Вони підкреслюють свою винятковість, "богообраність", прагнуть добиватися швидкого та великого успіху. Велику увагу приділяють своїй справі. Для них характерна боротьба за лідерство. До останнього часу в Америці домінував одноосібний стиль управління, на фірмах спостерігалася жорстка дисципліна і беззаперечне підпорядкування при чисто зовнішньої демократичності.

  Наведемо порівняльну характеристику японської та американської моделей менеджменту у таблиці.

  Характеристики

  Моделі

  Японська модель менеджменту

  Американська модель менеджменту

  Домінуючі якості ділової людини

  Вміння працювати в команді", орієнтація на колектив, відмова від випинання власного "Я", небажання ризикувати

  Відмова від індивідуалізму, перехід до колективних форм, прагнення до ризику продуманому

  Критерії до просування по службі

  Життєвий досвід, знання виробництва. Повільне посадова просування

  Висока кваліфікація, здатність до навчання. Переміщення на посаді відбувається швидко.

  Професійна компетентність

  Фахівці широкого профілю, спеціальні вимоги і форми підвищення кваліфікації: обов'язкова перепідготовка; ротація місця роботи (посади); письмові звіти про роботу.

  Тенденція переходу від вузької спеціалізації до оволодіння кількома суміжними спеціальностями. Традиційні форми навчання і підвищення кваліфікації.

  Процес прийняття рішень

  Знизу вгору, прийняття рішення за принципом консенсусу; рішення приймається довго, швидко реалізується.

  Зверху вниз, індивідуальність прийняття рішення менеджером; приймаються швидко, реалізуються повільно.

  Відношення працівників до фірми і роботі

  Довічний найм, перехід в іншу фірму вважається неетичним вчинком. Головні мотиви поведінки співробітників характеризуються соціально - психологічними чинниками (почуттям належності до колективу та ін).

  Короткостроковий найм, часта зміна роботи в залежності від матеріальних благ. Головний мотив — економічні фактори (гроші).

  Характер

  проведення

  інновацій

  Еволюційним шляхом

  Революційним шляхом

  Форма ділових відносин

  Особисті контакти на основі взаємної довіри

  Контракти

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.