Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Модель ламаної кривої попиту

  Конкуренція

  Конкуренція і ринкова структура

  Види конкуренції

  Дохід конкурентної фірми

 • Рівновага фірми
 • Ринок досконалої конкуренції

  Монополія

  Індекс Лернера

  Індекс Херфіндаля-Хіршмана

  Цінова дискримінація

  Економічні наслідки монополії

  Антимонопольна політика держави

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Модель ламаної кривої попиту

  Модель була розроблена в 1939 р. економістом Полем Свизи (Paul Sweezy. Demand under Conditions of Oligopoly // Journal of Political Economy,1939.Vol.47.Aug.). Основне завдання автора моделі — пояснити жорсткість цін в умовах некооперируемой олігополії.

  Припустимо, що три великі фірми А, В і С роблять практично однорідний товар і володіють кожна 1/3 ринку. Всі три фірми продають свою продукцію за загальною ціною P*. Обсяг продажів фірми А при даній ціні становить Q*. Як відреагують олигополисты В і С, якщо фірма А в односторонньому порядку вирішить змінити ціни на свою продукцію?

  Якщо фірма А знижує свої ціни нижче рівня сформованої ціни Р*, то її конкуренти швидше за все послідують її прикладу, щоб не втратити своїх покупців і не допустити зміцнення фірми А за їх рахунок.

  Якщо фірма А підвищує свої ціни вище склалася в галузі ціни Р*, то швидше за все фірми В і С не послідують її прикладу, оскільки, в цьому випадку вони, нічого не роблячи, розширять свої частки ринку за рахунок частини покупців фірми А.

  Можна припустити, що якщо на олігопольному ринку конкуренти ігнорують підвищення цін, але реагують відповідним чином на зниження цін, то крива попиту фірми А буде мати різний нахил вище і нижче рівня переважаючої ціни. Перегин кривої попиту в точці переважаючої ціни має своїм наслідком розрив кривої граничного доходу на ділянці ВС, як це представлено на рис. 7.2.

  7.2 Модель ламаної кривої попиту (зростання витрат)

  Припустимо, що крива граничних витрат МС фірми проходить через розрив ВС. Як видно з наведеного рисунка, оптимальний обсяг виробництва дорівнює Q*, а оптимальна ціна Р*. Якщо з якихось причин витрати зростають і крива МС зміщується вправо в межах відрізка ВС (наприклад, положення МС), то оптимальний обсяг, ні оптимальна ціна не поміняються.

  Аналогічним чином можна розглянути ситуацію, коли змінюється ринковий попит. Як видно з рис. 7.3, збільшення ринкового попиту і відповідне зміщення кривої граничного доходу викличуть приріст оптимального обсягу, але збережуть незмінною ринкову ціну.

  7.3 Модель ламаної кривої попиту (зростання попиту)

  Модель ламаної кривої попиту, на думку її творця, дозволяє пояснити причину стабільності цін на олігопольному ринку при невеликій зміні витрат або ринкового попиту на продукцію. Очевидно, що якщо конкуренти чекають адекватної реакції на свої дії, то вони намагатимуться утримуватися від одностороннього підвищення або зниження цін.

  Винятком може бути ситуація, коли витрати олігополістів істотно відрізняються один від одного, і фірма з найменшими витратами може призначити більш низьку ціну, щоб використовувати цю перевагу. Більше того, оскільки покупці можуть досить легко поміняти продавця, вибираючи того, у кого нижчі ціни, конкуренція змушує олігополістів продавати свою продукцію за однаковими або майже однаковими цінами. Винятком є диференційована олігополія. Якщо фірма сформувала високу прихильність до своєї торгової марки серед покупців, то вони будуть готові платити більш високу ціну за покупку більш якісного товару.

  Практичні спостереження не суперечать висновкам з даної моделі. Результати досліджень показують, що в чистому або слабко диференційованої олігополії існує тенденція до вирівнювання цін (ринок алюмінію, цементу, сталі), в галузях ж сильно диференційованих олигополисты стягують зіставні ціни.

  Разом з тим припущення про можливу реакцію конкурентів не завжди справедливо.

 • Зниження ціни одним з олігополістів може бути розцінено не як спроба цінової конкуренції, а наслідком того, що:
 • товар застарів і виникли проблеми з її збутом;
 • фірма знаходиться в складному фінансовому положенні і намагається розширити ринок збуту. Відповідно і реакції конкурентів будуть залежати від їх бачення ситуації.
 • З іншого боку, тенденція ігнорування підвищення ціни не діє в умовах інфляції, коли протягом деякого періоду спостерігається підвищення загального рівня цін в економіці.
 • Або коли в галузі мають місце серйозні зміни в галузевих витратах або в ринковому попиті.
 • Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.