Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Межа виробничих можливостей

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Зміст
 • Виробничі можливості економіки
 • Межа виробничих можливостей
 • Виробничі можливості економіки

  Як вже зазначалося, на базі економічних ресурсів здійснюється виробництво економічних благ. При обмеженості (рідкісності) ресурсів припадає визначати, які саме блага виробляти і які для цього є виробничі можливості.

  Поняття виробничих можливостей

  Виробничими можливостями називаються можливості по виробництву благ (випуску продукції). Вони з'являються в результаті з'єднання підприємцями (фірмами) виробничих факторів (економічних ресурсів) для здійснення виробництва продукції (скорочено — виробництва). Виробництво — це перетворення економічних ресурсів у продукцію.

  Межа виробничих можливостей

  Необхідність постійного вибору, які ресурси і в яких кількостях використовувати для виробництва благ, яскраво демонструє модель під назвою «межа виробничих можливостей (крива виробничих можливостей, крива трансформації)».

  Спрощено уявімо, що країна виробляє лише два товари — автомобілі та літаки. Якщо вона сконцентрує всі свої економічні ресурси на випуску тільки автомобілів, вона зможе за рік випустити їх 10 млн шт. Якщо їй треба проводити також 1 тис. літаків, то це можливо при скороченні випуску автомобілів до 9 млн шт. Для виробництва 2 тис. літаків доведеться скоротити випуск автомобілів до 7 млн шт., а для виробництва 3 тис. літаків — до 4 млн шт. При виробництві 4 тис. літаків країна змушена взагалі відмовитися від випуску автомобілів (табл. 1.1 та рис. 1.1).

  Рис. 1.1. Межа виробничих можливостей

  Таблиця 1.1. Виробничі можливості країни по виробництву автомобілів і літаків в рік

  Таким чином, для збільшення виробництва літаків доводиться відмовлятися від дедалі більшої кількості автомобілів. Можна сказати, що вартість випущених літаків визначається тією кількістю автомобілів, від виробництва яких треба відмовлятися.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.