Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Мережева модель

  Математичні методи в економіці

 • Економіко-математичні методи і моделі аналізу
 • Теорія масового обслуговування
 • Імітаційне моделювання
 • Мережна модель і мережні методи планування і управління
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Мережева модель

  Економіко-математичні моделі можуть будуватися не тільки у вигляді формул (аналітичне представлення моделі), але і у вигляді числових прикладів (чисельне представлення), у вигляді таблиць (матричне) і у вигляді графів (мережеве подання).

  Відповідно за цим принципом розрізняють моделі:
 • Аналітичні
 • Матричні
 • Мережеві
 • В аналізі господарської діяльності використовується метод мережевого планування. Він базується на застосуванні мережевих графіків. Останні виражаються у вигляді певної ланцюга робіт і подій, пов'язаних технологічною послідовністю. Під роботою тут розуміється процес, який передує виникненню певної події. Робота включає як технологічні процеси, так і час очікування, поєднане з перервами в цих процесах. Під подією розуміють результат роботи, без якого не можуть бути розпочаті інші роботи. У мережевих графіках події позначаються гуртками, де всередині пишеться номер. Стрілки, що вміщуються між гуртками, висловлюють заплановану послідовність виконання робіт. Числа, зазначені біля стрілок, характеризують заплановану тривалість виконання робіт. З допомогою мережевих графіків досягається або оптимізація часу виконання, або оптимізація величини собівартості здійснюваних робіт.

  Мережева Модель (модель управління і планування виробництвом) — план виконання деякої сукупності взаємопов'язаних операцій (робіт) заданий в специфічній формі мережі. Прикладом даної моделі може служити мережевий графік.

  Мережний графік

  В гуртках вказані номери подій, сполучними лініями (стрілками) робота, а цифри над ними вказана ориентировачная вартість, тривалість або трудомісткість робіт. Відповідно елементам графів (дуг і вершин) ставляться числові оцінки (параметри операції: тривалість, вартість або трудомісткість). Що дозволяє здійснювати глибокий аналіз, а в ряді випадків оптимізацію.

  Мережева модель визначає з будь-яким ступенем деталізації складу комплексу робіт і порядок їх виконання в часі.

  Відмінною особливістю сітьової моделі в порівнянні з іншими формами подання планів є чітке визначення всіх часових взаємозв'язків операцій.

  Мережеві моделі використовуються не тільки як засіб вирішення різноманітних завдань планування та прогнозування. Мережеві моделі також служать для побудови спеціального класу системи організаційного управління, що отримали назву систем сітьового планування і управління.

  Серед різних систем методом сітьового планування і управління найбільш поширені: метод критичного шляху — аналіз стану процесу в кожний заданий момент часу і визначення послідовності робіт з метою уникнення затримки часу виконання плану до наміченого терміну і метод оцінки перегляду програм.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.