Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Логарифм

  Алгебра

 • Формули скороченого множення
 • Геометрична прогресія
 • Коріння і ступеня. Властивості коренів n-го степеня. Таблиця коренів
 • Арифметична прогресія. Формула суми арифметичної прогресії
 • Модуль числа, його визначення та геометричний зміст. Рішення рівнянь і нерівностей, що містять модуль числа
 • Логарифма та його властивості. Приклади рішення логарифмів
 • Квадратне рівняння і рішення повних і неповних квадратних управнений
 • Биквадратное рівняння та методи і приклади рішення
 • Лекції з Вищої математики
 • Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування
 • Ймовірність події
 • Транспортна задача. Опорне рішення [2 ч.]
 • Транспортна задача. Математична модель [1 ч.]
 • Рішення систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса
 • Зворотна матриця. Рішення матричних рівнянь
 • Зміст
 • Визначення логарифма
 • Властивості логарифма
 • Визначення логарифма

  Логарифм позитивного числа за основою (позначається ) — це показник ступеня, у яку треба звести , щоб отримати . b > 0, a > 0, а? 1.

  ,

  Приклад:

  Десятковий логарифм — логарифм з основою 10, який позначається як .

  , , так як

  Натуральний логарифм — логарифм з основою , позначається

  Властивості логарифма
  Основна логарифмічна тотожність

  Логарифм твори — це сума логарифмів

  Логарифм приватного — це різниця логарифмів

  Властивості степеня логарифмируемого числа і основи логарифма

  Показник ступеня логарифмируемого числа

  Показник ступеня основи логарифма

  , зокрема якщо m = n, ми одержуємо формулу:, наприклад:

  Перехід до нового основи

  , зокрема, якщо c = b, то , і тоді:

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.