Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Крива Філіпса

  Інфляція

  Інфляція

  Антиінфляційна політика Росії

  Крива Філіпса

  Інфляція в Росії

  Теорії інфляції

  Антиінфляційне регулювання

  Наслідки інфляції

  Причини інфляції

  Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Крива Філіпса

  Крива філіпса відображає взаємозв'язок між темпами інфляції та безробіття.

  Кейнсіанська модель економіки показує, що в економіці може виникнути або безробіття (викликана спадом виробництва, отже зменшенням попиту на робочу силу), або інфляція (якщо економіка функціонує в стані повної зайнятості).

  Одночасно висока інфляція і висока безробіття існувати не можуть.

  Крива Філіпса була побудована А. У. Філліпсом на основі даних заробітної плати і безробіття у Великобританії за 1861-1957 роки.

  Наслідуючи кривої Філіпса держава може вибудувати свою економічну політику. Держава з допомогою стимулювання сукупного попиту може збільшити інфляцію і знизити безробіття і навпаки.

  Крива Філіпса була повністю вірна до середини 70х років. У цей період сталася стагнація (одночасне зростання інфляції і безробіття), яку крива філіпса не змогла пояснити.

  Застосування Кривої Філіпса

  Крива Філіпса застосовується для побудови кривої сукупної пропозиції. Сукупна пропозиція виражає залежність реального обсягу виробництва від рівня цін. А обсяг виробництва безпосередньо залежить від числа зайнятих в економіці. Чим більше кількість зайнятих в економіці, тим більше обсяг виробництва і відповідно пропозицію.

  Негативний нахил кривої доводить існування вибору між двома пороками економіки — інфляцією та безробіттям. Найпростіша кейнсіанська модель показує, що в економіці може виникнути або безробіття (викликана спадом), або інфляція (якщо економіка функціонує за повної зайнятості, тобто в довгостроковому періоді). Одночасно висока інфляція і безробіття існувати не можуть.

  У термінах моделі сукупного попиту і пропозиції найпростіший кейнсіанський аналіз передбачає, що крива має вигляд "зворотного " (тобто немає середньої ділянки). По ходу горизонтального (кейнсіанського) ділянки кривої сукупної пропозиції приріст попиту буде викликати збільшення реального виробництва і зайнятості при постійному рівні цін до тих пір, поки не буде досягнуто стан повної зайнятості. Подальше зростання сукупного попиту перемістить економіку на вертикальний (класичний) ділянка кривої сукупного попиту, де реальний випуск залишається незмінним, але з'являється інфляція.

  На осях спочатку відкладалися темпи зростання заробітної плати та рівень безробіття.

  Як випливає з кривої Філіпса, при проведенні економічної політики доводиться чимось жертвувати. Якщо суспільство негативно ставиться до безробіття, але терпимо до інфляції, то держава може стимулювати сукупний попит, збільшуючи інфляцію і знижуючи безробіття.

  Крива Філіпса відповідала емпіричним фактам до середини 70-х рр. Період стагфляції (зростання інфляції і безробіття одночасно) вона не могла пояснити. Було висловлено припущення, що в цьому випадку крива Філіпса зміщується вправо, тобто в менш бажане положення, де кожен даний рівень безробіття супроводжується більш високим рівнем інфляції.

  Одним з найважливіших застосувань кривої Філіпса, крім встановлення цілей економічної політики є побудова кривої сукупної пропозиції. Як згадувалося раніше, сукупна пропозиція виражає залежність реального обсягу виробництва від рівня цін. Обсяг виробництва безпосередньо залежить від числа зайнятих в економіці і, відповідно, зворотним чином від числа безробітних. Якщо замість абсолютних величин взяти відносні, то обсяг виробництва, обернено залежить від рівня безробіття, прямим чином залежить від рівня інфляції.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.