Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Криві Енгеля

  Поведінка споживача

  Теорія раціональної поведінки споживача

  Моделі людини в економіці

  Функція корисності

  Купівельний попит

  Кардиналістська теорія корисності

  Ординалістська теорія корисності

  Криві байдужості споживача

  Гранична норма заміщення

  Бюджетні обмеження споживача

  Криві Енгеля

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Криві Енгеля

  Сукупність точок оптимуму споживача, побудованих для мінливого доходу і незмінних цін називається кривий дохід-споживання.

  Дана крива дозволяє побудувати графічне зображення залежності реального споживання (попиту) від доходу споживача.

  Вперше залежності даного типу були розглянуті і практично використані німецьким статистиком XIX ст. Християном Энгелем, і тому називаються кривими Енгеля. Для побудови кривої Енгеля відкладемо по вертикальній осі дохід споживача (R), а по горизонтальній — обсяг споживання одного з товарів за даний період

  Форма кривих Енгеля дозволяє класифікувати досліджувані товари на нормальні (з виділенням в цій групі предметів першої необхідності та предметів розкоші) і на відносно гірші. Якщо отримана крива має позитивний нахил, то товар відноситься до групи нормальних. Це означає, що із зростанням доходу споживання такого товару збільшується. Якщо ж крива Енгеля має від'ємний нахил, то товар відноситься до відносно гіршим, і з зростанням доходів обсяг його споживання скорочується.

  Аналогічним чином можна проаналізувати вплив зміни цін на оптимальний вибір споживача, припустивши незмінність доходу і ціни одного з товарів.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.