Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Корпоративна соціальна відповідальність

  Управління організацією

 • Реінжиніринг бізнес процесів
 • Організація виробництва
 • Якості керівника
 • Управлінський вплив
 • Підходи до управління
 • Організаційна поведінка
 • Функції управління організацією
 • Поведінковий маркетинг
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Централізація і децентралізація управління
 • Лекції з Бізнесу
 • Оцінка персоналу
 • Кадрова політика організації
 • Управління персоналом
 • Підбір персоналу
 • Принципи та методи управління персоналом
 • Служба управління персоналом
 • Навчання персоналу
 • Система управління персоналом в організації
 • Кар'єра
 • Використання концепції корпоративної соціальної відповідальності у діяльності промислових підприємств

  Тема соціальної відповідальності бізнесу в останні роки набуває все більш сильне звучання у ділових та наукових колах Росії.

  Корпоративна соціальна відповідальність — це постійна прихильність компаній вести справи на основі етики і вносити вклад в економічний розвиток, водночас покращуючи якість життя працівників та їх сімей, як і суспільства в цілому.

  Керувати соціальною відповідальністю підприємства — значить оптимізувати співвідношення зусиль і ресурсів, які спрямовуються на досягнення комерційних цілей і на оплату соціальних зобов'язань.

  У сучасній Росії корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) особливу увагу приділяє відносинам з працівниками: навчання і професійний розвиток, застосування мотиваційних схем оплати праці, надання соціального пакету, участь працівників у прийнятті рішень, підтримка внутрішніх комунікацій. Але така точка зору не вірна. Соціальна відповідальність промислового підприємства повинна розглядатися комплексно і не фіксуватися тільки на тому чи іншому аспекті його діяльності.

  Виділяють більше десятка напрямків реалізації соціальних функцій бізнесу, які є джерелами сучасних соціально-трудових відносин. Пріоритетними серед них є: підтримка системи освіти і підготовки кадрів, системи охорони здоров'я, інших сфер соціальних послуг; підтримка різного роду ініціатив щодо фінансування конкретних соціальних проектів муніципальної влади та організацій громадянського суспільства. Одним з показників зростання соціальної відповідальності бізнесу є його соціалізація, прийняття на себе значної частини функцій, пов'язаних з професійним і загальним розвитком працівників.

  Характеристиками нових підходів компаній до розвитку соціальної сфери є: наявність продуманих пріоритетів у корпоративній соціальній політиці і ясного звернення до аудиторій; поєднання політики і поводження з продуктом або бізнесом компаній; конкурсний відбір програм для соціальних інвестицій; зв'язок корпоративних соціальних програм з іміджем та брендами компаній. Ділове співтовариство Росії, удосконалюючи свою соціальну стратегію, розробляє і впроваджує механізми узгодження інтересів в діалозі «бізнес-суспільство-держава», виходить на етап формування консолідованої позиції соціально відповідального бізнесу.

  Таким чином, корпоративна відповідальність сьогодні стає сучасним стилем ділової активності, який справляє значимий вплив на процес прийняття управлінських рішень з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. Корпоративні соціальні програми стають необхідною умовою сталого ведення бізнесу і одночасно фактором підвищення соціальної стабільності і рівня життя.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.