Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Коефіцієнти демографічного навантаження

  Демографічна статистика

  Демографічна статистика населення

  Коефіцієнти демографічного навантаження

  Середня чисельність населення

  Показники природного руху населення

  Показники міграції населення

  Перспективна чисельність населення

 • Перепис населення
 • Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Коефіцієнти демографічного навантаження

  Населення в країні поділяється на дві групи: населення в працездатному та непрацездатному віці.

  Населення в працездатному віці — це чоловіки у віці від 16 до 59 років і жінки у віці 16 — 54, незалежно від їх участі в суспільному виробництві.

  Коефіцієнти демографічного навантаження це співвідношення чисельності осіб у непрацездатному віці (особи пенсійного зрости або ще не вступили в працездатний вік) до чисельності населення у працездатному віці.

  Для того щоб обчислити коефіцієнти потенциальногой, пенсійної та загального навантаження необхідно розділити населення на три групи: населення молодше працездатного віку (0-15), населення в працездатному віці (чоловіки 16-59 і жінки 16-54), населення старше працездатного віку.

  Підсумкове співвідношення показує кількість осіб непрацездатного віку на 1000 осіб працездатного віку. Відповідно для цього результати обчислення необхідно помножити на 1000.

  Коефіцієнт потенційного заміщення (навантаження)

  Коефіцієнт пенсійного навантаження

  Коефіцієнт загальної навантаження

  При цьому між цими трьома показниками існує взаємозв'язок:

  Коефіцієнт загальної трудової навантаження = Коефіцієнт трудового заміщення + Коефіцієнт пенсійного навантаження

  Перераховані вище показники трудового навантаження характеризують економічну навантаження на осіб працездатного віку і використовуються при розробці заходів по соціальному забезпеченню і раціональному використанню трудових ресурсів.

  Завдання

  В місті проживає 170 тис. чол. у віці до 16 років, чоловіків у віці від 16 до 59 років-150 тис. чол., жінок у віці від 16 до 54 років — 166 тис. чол. та 76 тис. осіб старших вікових груп. Чисельність непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп у працездатному віці та непрацюючих пенсіонерів в працездатному віці становить 1% від загального числа осіб у працездатному віці. Відомо, що в місті 300 тис. жителів є працюючими, з яких 292 тис. чол. знаходяться в працездатному віці.

  Знайти:

 • частку населення у працездатному віці;
 • коефіцієнти пенсійної, потенційної і загального навантаження;
 • чисельність трудових ресурсів;
 • коефіцієнти працездатності всього населення і населення у працездатному віці;
 • коефіцієнти зайнятості всього населення, населення в працездатному віці, працездатного населення в працездатному віці.
 • Рішення

  Дізнаємося загальну чисельність населення для цього складемо чисельність населення в кожній групі віку. 170+150+166+76 = 562 тис. осіб (загальна чисельність населення)

  Населення в працездатному віці: 150+166=316 тис. осіб у працездатному віці.

 • Частка працездатного населення = населення в працездатному віці / загальна чисельність населення = 316/562=0,56 (56%)
 • Коефіцієнт пенсійного навантаження = 76/316 = 0,24 (24%)
 • Коефіцієнт потенційно навантаження = 170/316 = 0,54 (54%)
 • Коефіцієнт загальної навантаження= (76+170)/316 = 246/316 = 0,78
 • Зробимо перевірку обчислень, для цього складемо К. пенс.навантаження і К. піт.навантаження. Сума повинна дорівнювати К. загального навантаження. 0,24+0,54 = 0,78

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.