Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

  Статистика основних фондів

  Основні фонди

  Види оцінки основних фондів

  Відтворення основних фондів

 • Коефіцієнт змінності роботи обладнання
 • Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
 • Показники руху основних фондів

  Показники ефективності використання основних фондів

  Економічна статистика
 • Предмет і завдання соціально-економічної статистики
 • Світова статистика
 • Методи класифікації та групування статистичної інформації
 • Показники доходів населення
 • Показники інтенсивного використання основних фондів

  Показники інтенсивного використання основних фондів, що відображають рівень їх використання по потужності (продуктивності).

  Інтенсивна завантаження основних фондів призводить до зниження собівартості продукції (за рахунок скорочення всіх постійних витрат) та зростання продуктивності праці. Проте показник інтенсивного навантаження основних фондів більшою мірою, ніж показник екстенсивного навантаження, пов'язаний з характером виробництва і технологічного процесу.

  Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

  Показником інтенсивного використання основних фондів є коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

  Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання визначається відношенням фактичної продуктивності основного устаткування до його нормативної продуктивності, тобто прогресивної технічно обгрунтованої продуктивності.

  Для розрахунку цього показника використовують формулу:

  Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання = Фактична продуктивність машин і обладнання / можлива (паспортна) продуктивність машин і обладнання.

  Показники інтегрального використання основних виробничих фондів

  До цієї групи показників використання основних фондів відноситься коефіцієнт інтегрального використання обладнання, який характеризує рівень використання машин і устаткування як за часом, так і по потужності.

  Коефіцієнт інтегрального використання обладнання визначається як добуток коефіцієнтів екстенсивного і інтенсивного використання обладнання:

  До інтегрального використання обладнання. = До екс.іо * До інт.іо

  Значення цього показника завжди нижче значень двох попередніх, тому що він враховує одночасно хиби й екстенсивного й інтенсивного використання обладнання.

  У більшості випадків приватні (натуральні) показники, до яких належать показники екстенсивного та інтенсивного використання обладнання, не можуть бути застосовані, оскільки вони показують лише ступінь використання окремих елементів основних фондів, тому для визначення використання всієї маси основних фондів на підприємствах та в галузях народного господарства застосовуються узагальнюючі показники.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.