Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Холдингова прибуток

  Виробництво

  Загальна характеристика виробництва

  Типи виробництва

  Форми організації виробництва

  Технічна підготовка виробництва

  Спеціалізація, концентрація і кооперування виробництва

  Конструкторська підготовка

  Технологічна підготовка виробництва

  Виробнича функція

 • Поняття виробничої функції
 • Ізокванта та ізокоста

  Види витрат виробництва

  Мікроекономіка
 • Предмет мікроекономіки
 • Шпаргалки з економічної теорії
 • Холдингова прибуток і збиток

  Холдингова прибуток і збиток — нове поняття у вітчизняній статистиці.

  Власники фінансових і нефінансових активів і пасивів можуть отримати позитивну або негативну номінальну холдингову прибуток у результаті зміни цін цих активів і пасивів протягом звітного періоду.

  Холдингова прибуток (іноді називають «приростом капіталу») включає не тільки доходи від приросту вартості капіталу«, тобто основних фондів, землі і фінансових активів, але і доходи від приросту вартості запасів матеріальних оборотних коштів за всіма видами товарів, що належать їх виробника (включаючи незавершене виробництво), що нерідко називається «подорожчанням запасів».

  Номінальну холдингову прибуток можна розкласти:
 • на нейтральну холдингову прибуток, що відбиває зміни у загальному рівні цін;
 • реальну холдингову прибуток, що відображає зміну відносних цін активів, з урахуванням інфляції.
 • Найчастіше всі ліквідні товари, наприклад, житло і цінності, зберігають основну частину своєї вартості в результаті інфляції (холдингова прибуток), однак гроші знецінюються (холдинговий збиток).

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.