Industrialnet Головна Про сайт webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 • Строрінки

 • Кейнсіанська теорія зайнятості

  Макроекономічна нестабільність

  Безробіття

 • Наслідки безробіття
 • Рівень безробіття

 • Форми безробіття
 • Закон Оукена

  Кейнсіанська теорія зайнятості

  Державна політика в сфері зайнятості населення

  Державне регулювання економіки

  Ринок праці

 • Ефект доходу та заміщення
 • Макроекономіка
 • Предмет макроекономіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Гроші - сутність, функції та види
 • Грошово-кредитна політика ЦБ
 • Грошовий ринок
 • Сутність, функції та види податків
 • Крива Лаффера
 • Зміст
 • Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей
 • Кейнсіанський та неокласичний підходи до проблеми зайнятості
 • Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей

  У роботі "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" (1936 р.) Дж. М. Кейнс запропонував ідею і методи державного регулювання економіки, обґрунтував основні принципи формування та організації системи інформації, необхідної для аналізу ринкових відносин. Тим самим він сформулював основні принципи майбутньої системи національного обліку та теорії управління інформацією для об'єктивного відображення процесів і явищ. Він переконливо довів, що без обліку і вимірювань неможливо управління та регулювання соціально-економічних процесів. Дж. М. Кейнс переконливо довів, що:

 • ринок не є саморегулюючою системою, здатної до нескінченного процвітання;
 • ринок не може створити рівновагу в економіці без втручання держави;
 • ринок не має механізму процентної ставки, цін і доходів;
 • олігархи не будуть інвестувати свої кошти на державні потреби і проблеми населення;
 • гроші — другорядний фактор, головне — зростання споживання і заощадження, тільки з них виникають інвестиції для розширення виробництва та збільшення доходів населення.
 • Кейнсіанський та неокласичний підходи до проблеми зайнятості

  Раніше були розглянуті два протилежних підходи — кейнсіанців і неокласиків — до пояснення кривої сукупної пропозиції. Оскільки обсяг виробництва залежить від величини робочої сили, тобто від того, скільки людей задіяно у виробничому процесі, можна говорити про два підходи до розгляду проблеми зайнятості і безробіття.

  Кейнсіанці виходять з того, що в економіці існує багато невикористовуваних потужностей, тому збільшення обсягу національного виробництва скоротить безробіття. Для збільшення виробництва необхідно стимулювати сукупний попит.

  Це можна зробити наступними методами:
 • за рахунок державних витрат на організацію громадських робіт і закупівлю товарів і послуг у приватного сектора;
 • за рахунок здешевлення кредиту (зниження ставки відсотка), що стимулює інвестиційний попит.
 • В результаті такого способу боротьби з безробіттям з'являється бюджетний дефіцит, постійне існування якого погіршує економічну ситуацію в країні.

  Неокласики припускають, що економіка функціонує за повної зайнятості, однак вони не заперечують можливості існування циклічного безробіття. Їх позиція полягає у тому, що ринковий механізм здатний до саморегулювання та усунення циклічного безробіття. В умовах циклічного спаду держава повинна допомогти кризі швидко виконати свої функції щодо формування нових господарських пропорцій, створення умов для нового етапу економічного зростання на більш ефективній основі. З розвитком нових виробництв зросте попит на робочу силу і безробіття впаде до природного рівня.

  Відповідно до даної теорії держава повинна проводити жорстку грошово-кредитну політику: зменшити бюджетний дефіцит, скорочує держвитрати, і підвищити ставку відсотка. Ці заходи приведуть до того, що на ринку залишаться тільки сильні виробники, які потім заохочуються зниженням ставок податків. Створиться здоровий ефективний ринок — основа для розширення виробництва.

  Слід врахувати, що до початку проведення такої програми різко погіршується життєвий рівень населення, тому її застосування доречно в тих випадках, коли криза не має глибокого, затяжного характеру.

  Copyright © industrialnet.com.ua. 2016 • All rights reserved.